Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Dyrektor Centrum

Adam Kola od września 2019 do sierpnia 2020 roku był Prodziekanem ds. Współpracy Międzynarodowej, Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2016-2019 był Prodziekanem ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Filologicznego, zaś między rokiem 2011 a 2014 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na tym samym wydziale.

Jest adiunktem Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie – POSTCOMER. W latach 2016-2019 był visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge na Uniwersytecie Chicagowskim. Od 2019 roku jest członkiem zarządu Międzynarodowego Stowaryszenia Komparatystyki Literackiej.

Kola był również wiceprzewodniczącym Sekcji Antropologii Historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, a jest członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Projekty Komparatystyki” (Wydawnictwo Universitas, Kraków) oraz redakcji kilku czasopism („Opera Slavica”, „Archiwum Emigracji”), a był również kierownikiem Działu Edukacji Szkoleń Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS; 2009-2012), a także przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, Warszawa, Polska (obie instytucje są organizacjami pozarządowymi skupionymi na pracy naukowej).

Był visiting scholar w Harriman Institute na Columbia University w Nowym Jorku (2009), lecz również w Uniwersytecie Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach (postdoc, 2007), Uniwersytecie w Lublanie (Słowienia, 2004) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2002-2003), a także prowadził kwerendy archiwalne w wielu europejskich i amerykańskich archiwach, by wymienić tylko kilka z nich: na Uniwersytecie Columbia (2009, 2014), Harvardzie (2009, 2012), MIT (2009, 2012), Yale (2012) oraz w Narodowej Bibliotece Medycyna w Bethsedzie (Maryland, 2018).

W roku 2019 był uczestnikiem szkolenia „Leaders in University Management”, University College London, UK (październik), zaś w 2011 uczestniczyłem w pierwszej sesji „Institute for World Literature” (Pekin, Chiny), zorganizowanej przez Harvard University i Peking University.

Był kierownikiem kilku grantów, by wymienić tylko dwa finansowane przez Narodowe Centrum Nauki: (1) Transligualism in Knowledge Transfer Process: the Case of Polish Intellectuals in the US, 2018-2019; (2) Millennium. Celebrating the anniversary of the baptism of Eastern and Central Europe, 2019-2022; pięć różnych stypendiów Fundacji na rzecz Nauki

Polskiej: dwukrotnie Start (2009, 2010), grant konferencyjny (2010), Kwerendę w 2012 i Mentoring w latach 2012-2014; stypendium w ramach ERC Mentoring Initiative (2016-2017) zorganizowane przez Instytut Nauk o Człowieku i Polską Akademię Nauk – Stację Badawczą w Wiedniu, Austria; był członkiem kilku grantów i otrzymał szereg grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004, 2010, 2011, 2012).

Jego osiągnięcia i umiejętności zostały potwierdzone przez różne wyróżnienia I nagrody – wliczając w to prestiżowe w polskiej nauce, takie jak stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015) oraz był finalistą nagród naukowych „Polityki” w naukach humanistycznych.

Był członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji European Association for the Study of Science and Technology (EASST) pt. “Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies”, Wydział Humanistyczny UMK, Toruń (wrzesień 17-19, 2014), jak również dziesięciu innych konferencji, warsztatów i wykładów.

Kola jest autorem trzech książek autorskich, redaktorem kolejnych czterech oraz dwóch numerów tematycznych czasopism naukowych (kolejna książka autorska i tom pod redakcją są w druku), autorem ok. 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku, a także autorem tłumaczeń z czeskiego i angielskiego na polski, oraz – co jest jeszcze ważniejsze i niezwykłe w humanistyce – przynamniej część z tych prac powstała we współautorstwie z innymi naukowcami.

Strona internetowa: https://adamkola.eu/