Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl
obrazek nr 1
zdjęcie

Najnowsza publikacja zespołu PSE

Najnowsza publikacja zespołu PSE. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK i współpracownicy zamieścili artykuł pt. "What non-natural factors are behind the underuse of EU CAP funds in areas with valuable habitats?". Tekst dostępny na łamach czasopisma "Land Use Policy".

zdjęcie

Seminarium #InventingKnowledge

Zapraszamy 08.06.2021, o godzinie 13:00, na kolejne seminarium z cyklu #InventingKnowledge. Tym razem dr Yulia Fomina wygłosi referat "Community Supported Agriculture: a bibliometric analysis, systematic literature review and future research agenda". Link do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

więcej informacji

zdjęcie

Mamy podcast!

Zapraszamy do wysłuchania pierwszego odcinka naszego podcastu #InventingKnowledge, w którym pracownicy Centrum IMSErt opowiadają o badaniach prowadzonych w naszej jednostce. W pierwszym odcinku, prowadzący dr Brett Buttliere rozmawia z dr. Michaelem Pleyerem, naszym postdoctoral fellow, na temat ewolucji języka u dzieci.

więcej informacji

zdjęcie

Prof. Maria Lewicka z PRELUDIUM BIS

Z przyjemnością informujemy, że projekt prof. Marii Lewickiej zatytułowany Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc otrzymał finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM BIS, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. 

zdjęcie

Kolejne cykliczne seminarium Science Bridges

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklicznego seminarium naukowego Science Bridges 24.05.2021 r., które odbędzie się on-line o godz. 18:00, w czasie którego prof. Paweł Sobkowicz wygłosi wykład pt.: “Science as a Social Process: Agent Based Simulations”. Więcej informacji i link do transmisji spotkania (Big Blue Button) na stronie:

zdjęcie

Konkurs GRASP

Nasze Centrum organizuje konkurs GRASP (Genius-Reward-Accomplishment-Science-Progress) w ramach wdrażania strategii Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza!
 
Konkurs GRASP organizowany jest przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Celem konkursu jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez Zespół People, Space and Environment (PSE): psychologii społecznej i środowiskowej, geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej, społeczno-przestrzennych aspektów rozwoju zrównoważonego. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-pse/.
 
Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń! Więcej informacji o konkursie pod tym linkiem: https://www.umk.pl/idub/konkursy/

zdjęcie

Adam Kola ekspertem!

Gratulacje dla dr. hab. Adama Koli, prof. UMK, Dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości "Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)", w związku z objęciem stanowiska eksperta w Radzie Doradczej czasopisma History of Intellectual Culture. W tym zacnym gremium zasiadają również: Tiffany N. Florvil, João Ohara, Heather Ellis, Christa Wirth, Eugenia Roldán Vera, Pierre-HéliMonot, Suzanne Marchand and Peter Burke.

zdjęcie

Nowa publikacja zespołu KNOW

Dr Francesco Trupia opublikował artykuł naukowy Debating (Post-)Coloniality in Southeast Europe:
A Minority Oriented 
Perspective in Bulgaria. Tekst jest dostępny w czasopiśmie “Acta Humana – Human Rights Publication”: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/5371

zdjęcie

Nowa publikacja Zespołu PSE

W najnowszej publikacji Zespołu PSE badacze i badaczki wyjaśniają, dlaczego niektóre osoby preferują greenwashing zamiast rzeczywistej polityki prośrodowiskowej.

zdjęcie

Nowa publikacja Zespołu EVO

Dr Michael Pleyer wraz ze Stefanem Hartmannem opublikowali artykuł zatytułowany Constructing a Protolanguage: Reconstructing Prehistoric Languages in a Usage-Based Construction Grammar Framework.
Tekst jest dostępny w czasopiśmie “Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”: https://royalsocietypublishing.org/…/10…/rstb.2020.0200

zdjęcie

Nowa publikacja Zespołu PSE

Dr Stefania Środa-Murawska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, mgr Leszek Dąbrowski, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK oraz mgr Paweł Smoliński, opublikowali artykuł naukowy zatytułowany Culture-led regeneration as a vital instrument for preserving the cultural heritage of historical parks in Poland. Tekst ukazał się w czasopiśmie  “Museology and Cultural Heritage”: https://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_21_Murawska.pdf

zdjęcie

Mamy europejski grant!

Jesteśmy dumni, ponieważ dr Magdalena Krajcarz z zespołu PAST (https://imsert.umk.pl/en/center/past-team/)
otrzymała grant europejski w ramach Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF). Magdalena swój projekt będzie realizowała na Uniwersytecie w Tybindze. Serdecznie gratulujemy i cieszymy się z tego sukcesu! Poniżej informacje na temat projektu:
 
Tytuł: Advanced techniques in isotopic biogeochemistry for the estimation of fossil mammal trophic position
Instytucja goszcząca: Uniwersytet w Tybindze
Opiekun naukowy: Prof. Hervé Bocherens
Czas trwania: 24 miesiące
Przyznana kwota: 174 806,40 €
 
Głównym założeniem projektu jest pobyt dr Magdaleny Krajcarz w laboratorium biogeologicznym w Tybindze, celem rozwoju warsztatu badawczego oraz realizacji projektu w zakresie udoskonalenia wskaźników stosowanych w badaniach ekologicznych i paleoekologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych analiz izotopowych.

Archiwum