Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl
obrazek nr 1

Nowa publikacja naszego Centrum

Dr Anupam Singh opublikował artykuł naukowy w czasopiśmie PLOS ONE zatytułowany "What motivates consumers to buy organic foods? Results of an empirical study in the United States"

Konkurs „Inter-Art(s)”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie InterArt(s), ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.10.2021!
 
Celem konkursu „Inter-Art(s)” jest poszukiwanie nowych języków komunikacji naukowej w porozumieniu ze sztuką, jak również interwencja sztuki w przestrzeń publiczną, poprzez opracowanie za pomocą sztuki konkretnego zadania badawczego, które jest ściśle skorelowane z działalnością badawczą Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt).

Tytuł zadania badawczego/tematyki konkursowej w edycji w roku 2021: I Ty możesz zmienić świat! Istota i uwarunkowania zachowań sprzyjających środowisku naturalnemu

Więcej informacji o konkursie w załączonym regulaminie oraz na stronie IDUB. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem IMSErt: imsert@umk.pl.

Warsztaty ESEP 2021 (Experimental Semiotics and Evolutionary Pragmatics

Serdecznie zapraszamy na warsztaty ESEP, które odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2021 roku. Więcej informacji

 

Oferta dla aplikantów studiów doktoranckich

Poszkukiwany(a) jest doktorant(ka) realizujący(a) zadania badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości. Poza stypendium doktoranckim, doktorant(ka) będzie miał(a) możliwość aplikowania o środki na badania, staże zagraniczne, szkolenia metodologiczne etc. w ramach środków przyznanych w Inicjatywie Doskonałości – Uczelni Badawczej. Doktorat będzie realizowany w dziedzinie nauk społecznych. Więcej informacji

Nagrody JM Rektora za publikacje

Jest nam miło poinformować, że dr hab. Grzegorz Osipowicz z zespołu PAST otrzymał stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje (200 pkt). Gratulujemy! 

 

Trzeci odcinek podcastu #InventingKnowledge

Zapraszamy do zapoznania się z drugim odcinkiem podcastu/webcastu #InventingKnowledge prowadzonego przez pracowników naszego Centrum. Tym razem dr Anupam Singh opowie o przyszłości jedzenia i tzw. Community-Supported Agriculture, czyli jednej z alternatywnych form prowadzenia działalności rolnej jako kooperatywy społecznej. Prowadził rozmowę będzie tradycyjnie dr Brett Buttliere. Zapraszamy do oglądania i słuchania na YouTube i następujących platformach streamingowych:

Oferta dla aplikantów studiów doktoranckich

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej "Academia Copernicana" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z zachowaniami organizacyjnymi, a konkretniej zarządzaniem różnorodnością (w tym kulturą, wiekiem i płcią) oraz strukturą relacji wewnątrz organizacji. Akceptowane będą zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, preferowane jest podejście łączące obie te metody. Koordynatorką projektu będzie prof. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka zespołu FUTURE w ramach Centrum Doskonałości IMSErt. Więcej informacji w załączonym pliku (po angielsku).

Oferta dla post-doca

Zespół KNOW poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad pamięcią i mniejszościami etnicznymi, narodowymi, religijnymi i płciowymi ze szczególnym zainteresowaniem społecznością Muzułmanów w Europie, a w szczególności Środkową i Wschodnią Europą oraz Bałkanami. Więcej informacji.

IMSErt poszukuje doktorantów

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej “Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z badaniami nad pamięcią i historią wiedzy.

Koordynatorem projektu będzie dr hab. Adam Kola, prof. UMK, dyrektor Centrum Doskonałości IMSErt. W centrum zainteresowania (choć nie wyłącznie) projektu będzie Mikołaj Kopernik, postrzegany nie tylko z perspektywy historii wiedzy, ale także badań nad pamięcią. Projekt jest związany z 550-tą rocznicą urodzin Kopernika i przygotowaniami do wielkiej konferencji rocznicowej w 2023, w które zaangażowany będzie także rzeczony doktorant. Jednakże, mile widziane są także inne tematy związane badaniami nad z pamięcią i historią wiedzy.


Więcej: EuraxessIMSErt

Archiwum