Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl
obrazek nr 1

Nowy artykuł zespołu FUTURE

Nowy artykuł naukowy w "Journal of Big Data" dra Anupama Singha i prof. Aldony Glińskiej-Neweś zatytułowany "Modeling the public attitude towards organic foods: a big data and text mining approach". Więcej informacji.

Konkurs na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów

W ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanego w zakresie Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA), rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów. Konkurs skierowany jest to doktorantów posiadających status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint lub double degree we współpracy z uczelnią zagraniczną.

Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych.

Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2022r. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży. Serdecznie zapraszamy profesorów oraz doktorantów UMK do zapoznania się z Regulaminem Konkursu określającym zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu pod tym adresem.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: ster@umk.pl

Oferta dla post-doca

Zespół EVO poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad komunikacją w zakresie pantomimy i ewolucji języka. Więcej informacji.

 

Nowa publikacja książkowa zespołu FUTURE

Gratulacje dla kierowniczki zespołu FUTURE, prof. Aldony Glińskiej-Neweś, za publikację książki „Corporate Volunteering, Responsibility and Employee Entrepreneurship” w wydawnictwie naukowym Routledge. Dostępna do kupienia zarówno w formie papierowej, jak i cyfrowej pod linkiem: https://www.routledge.com/Corporate-Volunteering-Responsibility-and-Employee-Entrepreneurship/Glinska-Newes-Glinka/p/book/9781032048116

Nowa publikacja zespołu PSE

Dr Adrian Wójcik z zespołu wraz ze współpracownikami opublikował artykuł w Archives of Sexual Behavior zatytułowany „Increase in the Prevalence of Online Pornography Use: Objective Data Analysis from the Period Between 2004 and 2016 in Poland”. Link

Seminarium #InventingKnowledge 16.11.2021 o 13:00

Przypominamy o kolejnym seminarium z cyklu #InventingKnowledge 16.11.2021, o godzinie 13:00. Referat zatytułowany "Can we do science better? How?" wygłosi dr Brett ButtliereLink do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

Nowy artykuł zespołu EVO

Gratulacje dla Theresy Matzinger, która opublikowała artykuł "Voice modulatory cues to structure across languages and species", wspólnie z Tecumseh Fitchem (University of Vienna), w prestiżowym Philosophical Transaction of the Royal Society B. Theresa Matzinger obecnie współtworzy zespół EVO w ramach Centrum IMSErt.
Notka prasowa (Uniwersytet Wiedeński)
Artykuł

Nagrody JM Rektora za publikacje

Jest nam miło poinformować, że następujący członkowie IMSErt otrzymali stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje:

- Prof. dr hab. Daniel Makowiecki;
- Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński;
- Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK;
- Dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK;
- Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK;
- Dr Johan Blomberg;
- Dr Marta Sibierska;
- Dr Magdalena Sudoł-Procyk.

Wszystkim gratulujemy! Więcej informacji.

 

 

Seminarium #InventingKnowledge 16.11.2021 o 13:00

Zapraszamy 16.11.2021, o godzinie 13:00, na kolejne seminarium z cyklu #InventingKnowledge. Tym razem referat zatytułowany "How can we do science better? Studies from 3 directions" wygłosi dr Brett ButtliereLink do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

Publikacja w Nature Communications

Dr Adam Wójcik współautorem publikacji w Nature Communications o tytule „National identity predicts public health support during a global pandemic” Pre-print dostępny tutaj.

Nowa publikacja zespołu PSE

Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK wraz ze współpracownikami opublikowała artykuł w "The Anthropocene Review" o nazwie "The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view". Dostępny tutaj.

Seminarium #InventingKnowledge

Zapraszamy 12.10.2021, o godzinie 13:00, na kolejne seminarium z cyklu #InventingKnowledge. Tym razem dr referat zatytułowany "A comparison of grey and time series models in forecasting energy consumption in Brazil and India." wygłosi dr Atif Khan. Link do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł naukowy w "Leisure Studies" mgra Leszka Dąbrowskiego i prof. Stefanii Środy-Murawskiej zatytułowany "Globalised and culturally homogenised? How Generation Z in Poland spends their free time". Więcej informacji.

Grant CHIST-ERA i Narodowego Centrum Nauki

Grant w ramach konkursu Advanced Brain-Computer Interfaces for Novel Interactions (BCI), finansowany przez CHIST-ERA i Narodowe Centrum Nauki otrzymało konsorcjum w składzie:

    1. Uniwersytet w Dublinie;
    2. Uniwersytet Bourdeaux;
    3. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
    4. Politechnika w Valencii.

Z przyjemnością ogłaszamy, ze prof. Veslava Osińska z zespołu Knowledge and Complexity Memory należy do tego konsorcjum. Dzięki jej oddanej pracy, IMSErt może poszczycić się tym europejskim grantem. Głównym celem zwycięskiego projektu zatytułowanego "BITSCOPE: Brain Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences" jest konstrukcja nowatorskiego interfejsu mózg-komputer. Ma on za zadanie przetwarzać aktywność biologiczną ludzkiego mózgu w interakcji ze światem zewnętrznym i analizować ewolucję tych interakcji w świecie wirtualnym. Gratulacje dla prof. Osińskiej i pozostałych członków konsorcjum! 

Konkurs „Inter-Art(s)”

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie InterArt(s), ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 15.10.2021!
 
Celem konkursu „Inter-Art(s)” jest poszukiwanie nowych języków komunikacji naukowej w porozumieniu ze sztuką, jak również interwencja sztuki w przestrzeń publiczną, poprzez opracowanie za pomocą sztuki konkretnego zadania badawczego, które jest ściśle skorelowane z działalnością badawczą Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt).

Tytuł zadania badawczego/tematyki konkursowej w edycji w roku 2021: I Ty możesz zmienić świat! Istota i uwarunkowania zachowań sprzyjających środowisku naturalnemu

Więcej informacji o konkursie w załączonym regulaminie oraz na stronie IDUB. W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Sekretariatem IMSErt: imsert@umk.pl.

Warsztaty ESEP 2021 (Experimental Semiotics and Evolutionary Pragmatics

Serdecznie zapraszamy na warsztaty ESEP, które odbędą się w dniach 26-28 sierpnia 2021 roku. Więcej informacji

 

Oferta dla aplikantów studiów doktoranckich

Poszkukiwany(a) jest doktorant(ka) realizujący(a) zadania badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości. Poza stypendium doktoranckim, doktorant(ka) będzie miał(a) możliwość aplikowania o środki na badania, staże zagraniczne, szkolenia metodologiczne etc. w ramach środków przyznanych w Inicjatywie Doskonałości – Uczelni Badawczej. Doktorat będzie realizowany w dziedzinie nauk społecznych. Więcej informacji

Trzeci odcinek podcastu #InventingKnowledge

Zapraszamy do zapoznania się z drugim odcinkiem podcastu/webcastu #InventingKnowledge prowadzonego przez pracowników naszego Centrum. Tym razem dr Anupam Singh opowie o przyszłości jedzenia i tzw. Community-Supported Agriculture, czyli jednej z alternatywnych form prowadzenia działalności rolnej jako kooperatywy społecznej. Prowadził rozmowę będzie tradycyjnie dr Brett Buttliere. Zapraszamy do oglądania i słuchania na YouTube i następujących platformach streamingowych:

Oferta dla aplikantów studiów doktoranckich

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej "Academia Copernicana" na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z zachowaniami organizacyjnymi, a konkretniej zarządzaniem różnorodnością (w tym kulturą, wiekiem i płcią) oraz strukturą relacji wewnątrz organizacji. Akceptowane będą zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, preferowane jest podejście łączące obie te metody. Koordynatorką projektu będzie prof. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka zespołu FUTURE w ramach Centrum Doskonałości IMSErt. Więcej informacji w załączonym pliku (po angielsku).

Oferta dla post-doca

Zespół KNOW poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad pamięcią i mniejszościami etnicznymi, narodowymi, religijnymi i płciowymi ze szczególnym zainteresowaniem społecznością Muzułmanów w Europie, a w szczególności Środkową i Wschodnią Europą oraz Bałkanami. Więcej informacji.

IMSErt poszukuje doktorantów

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej “Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z badaniami nad pamięcią i historią wiedzy.

Koordynatorem projektu będzie dr hab. Adam Kola, prof. UMK, dyrektor Centrum Doskonałości IMSErt. W centrum zainteresowania (choć nie wyłącznie) projektu będzie Mikołaj Kopernik, postrzegany nie tylko z perspektywy historii wiedzy, ale także badań nad pamięcią. Projekt jest związany z 550-tą rocznicą urodzin Kopernika i przygotowaniami do wielkiej konferencji rocznicowej w 2023, w które zaangażowany będzie także rzeczony doktorant. Jednakże, mile widziane są także inne tematy związane badaniami nad z pamięcią i historią wiedzy.


Więcej: EuraxessIMSErt

Archiwum