Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl
obrazek nr 1

Nowy artykuł Zespołu EVO

Dr Michael Pleyer, prof. Przemysław Żywiczyński oraz dr Theresa Matzinger opublikowali nowy artykuł w czasopiśmie "Languages", zatytułowany "Pause Length and Differences in Cognitive State Attribution in Native and Non-Native Speakers." Możecie przeczytać go tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt

więcej informacji

Nowe publikacje zespołu PSE

W styczniu tego roku dr hab. Justynie Chodkowskiej-Miszczuk oraz dr Pramitowi Vermie z naszego Zespołu PSE udało się opublikować aż 3 artykuły dotyczące odnawialnych źródeł energii i nastawień do nich.  Gratulujemy! Abstrakty i linki do artykułów zamieszczamy poniżej.

więcej informacji

Nowe publikacje naszego Centrum

Mgr Dawid Megger z Zespołu FUTURE oraz Dr Michael Pleyer Zespołu EVO opublikowali ostatnio nowe artykuły! Możecie przeczytać je tutaj i tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakty

więcej informacji

Nowy skład rady Narodowego Centrum Nauki

W tym miesiącu do rady Narodowego Centrum Nauki dołączyło 12 nowych naukowców. Wśród nich znalazło się 2 badaczy z UMK, w tym dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, członkini zespołu PSE naszego Centrum. Gratulujemy!

Członek zespołu FUTURE opowiada o swojej pracy

Dr hab. Michał Polasik, ekspert w dziedzinie nowoczesnych transakcji i metod płatności, opowiada o swoich badaniach i sytuacji w branży. Więcej możecie przeczytać tutaj!

Nowa publikacja naszego Centrum

Dr Adrian Wójcik i prof. dr hab. Maria Lewicka, członkowie naszego zespołu PSE,  opublikowali nowy artykuł dotyczący związków typu indentyfikacji z narodem i zainteresowania historią. Możecie przeczytać go tutaj! Poniżej abstrakt artykułu

więcej informacji

Wyróżnione w konkursach projekty naszego Centrum

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty badaczy z naszego studia otrzymały wysokie dofinansowania.

Gratulujemy prof. dr hab. Wojciechowi Chudziakowi, którego projekt "Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmińskie sedes regni principalis" został wyróżniony w konkursie Opus. Opis projektu można znaleźć tutaj!

Gratulujemy mgr Monice Borucie Żywiczyńskiej, laureatce konkursu Preludium z projektem "Pozwól, że Ci pokażę! - Gesty w użyciu dzieci przedszkolnych w Polsce". O Jej projekcie można przeczytać tutaj!

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dr hab. Sławomira Wacewicza i jego współpracowników pod tytułem "The adaptive significance of human scleral brightness: an experimental study", opublikowano w "Scientific Reports". Możecie przeczytać go tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt artykułu

więcej informacji

Naukowcy z naszego Centrum prowadzą badania w toruńskim ZOO

Czy kolor białek naszych oczu może mieć związek ze zdolnością do współpracy? Anna Szala z naszego Centrum Badań nad Ewolucją Języka obecnie bada to zagadnienie we współpracy z naukowcami z Uniwersytetów w Lejdzie, Oakland oraz Wiedniu, a także przy pomocy zwierząt z toruńskiego zoo. Doktor Juan Olvido przygotował krótki opis projektu

więcej informacji

Naukowcy z grantami Narodowego Centrum Nauki

Nasi naukowcy zostali nagrodzeni grantami naukowymi OPUS, SONATA oraz POLONEZ:
Gratulacje!

Seminarium badawcze 26.05.2022 r. o 11:00

Dr Michał Garapich 26 maja o godz. 11.00 poprowadzi seminarium badawcze pt. "Antypaćiw gadziowskich badaczy – w stronę dekolonizacji polskich badań romologicznych" w trybie wideokonferencji.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom: 
https://roehampton-ac-uk.zoom.us/j/86528282947?pwd=VzkyanJVakx4UlZpY3NhL3JCYzRjQT09
Meeting ID: 865 2828 2947
Passcode: 977176

Nowa publikacja naszego Centrum

Prof. Anna Branach-Kallas opublikowała artykuł w "Journal of Postcolonial Writing" zatytułowany "Askari, colonial encounters, and postcolonial war commemoration in Afterlives by Abdulrazak Gurnah". Zobacz więcej.

Nowa publikacja naszego Centrum

Dr Theresa Matzinger opublikowała artykuł w "Cognitive Linguistics" o nazwie "Phonotactically probable word shapes represent attractors in the cultural evolution of sound patterns". Dostępny tutaj.

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dr Yulii Fominy i prof. Aldony Glińskiej-Neweś w Journal of Rural Studies zatytułowany "Community supported agriculture: Setting the research agenda through a bibliometric analysis". Przeczytaj tutaj.

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dra Francesca Trupii w Contemporary Southeastern Europe zatytułowany "What would have been my name? The Post-Memory of the “Generation After” the Revival Process in Bulgaria". Przeczytaj tutaj.

Wyniki konkursu Excellence4Students

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)” zorganizowało konkurs Excellence4Students.

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.


Konkurs skierowany był do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją (w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/

W konkursie wpłynęło 5 projektów badawczych. Komisja Konkursowa zdecydowała o sfinansowaniu trzech spośród nich:

1. „Pronunciation of Schwa by Polish Speakers of English” (kierownik: Adam Gutowski)
2. „Accents from a naturalistic perspective: tag-based cooperation” (kierownik: Mariusz Lewandowski)
3. „Seeing yourself while interacting with others: an investigation of gaze patterns in video calls and its impact on task performance and stress levels” (kierownik: Aleksandra Szczepańska)

Zwyciężczyniom i zwycięzcom gratulujemy!
Wyniki dostępne również na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości.

Ostatni dzień na składanie wniosków! Excellence4students

Przypominamy o terminie składania wniosków!

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją (w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/.

 

Ruszył nabór do konkursu Mikrogranty IMSErt - PSE

Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do publikowania przez pracowników UMK artykułów w czasopismach znajdujących się w Q1 bazy Web of Science, sklasyfikowanych jako geografia fizyczna, studia środowiskowe i psychologia społeczna. Aktualna lista czasopism stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konkurs mini-grantów jest skierowany do badaczy i badaczek UMK, realizujących badania zespołowe, w tematyce wpisującej się w obszar zainteresowań PSE, z zakresu geografii społecznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł brutto. Więcej informacji na stronie internetowej PSE: www.imsert.umk.pl/pse.

Regulamin

Wniosek

Koszty

Lista czasopism

RODO

 

Wykład online dot. budowania widoczności i wizerunku naukowców

Zapraszamy na wykład online dotyczący budowania widoczności i wizerunku naukowców, poprowadzony przez Natalię Osicę, która jest socjolożką wyspecjalizowaną w zakresie komunikacji społecznej, założycielką pierwszej w Polsce firmy doradczej, która wspiera naukowców, instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie w budowaniu widoczności, wizerunku i relacji z otoczeniem (pro science, http://www.proscience.pl/).
 
Program LOGOS organizowany jest w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zakłada on realizację cyklu otwartych szkoleń dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program skierowany jest przede wszystkim do studentów i doktorantów Uniwersytetu.
 
Poprzez udział w wykładach oraz szkoleniach uczestnicy programu zostaną zapoznani z zasadami planowania i prowadzenia badań naukowych, a także sposobami organizacji kariery naukowej. Wykłady prowadzone będą przez naukowców o znaczącym dorobku naukowym, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy skupiać będą się na metodologii badań naukowych w dziedzinach, w których są ekspertami. Wykłady zostaną zaplanowane w trzech odrębnych ścieżkach: (1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, (2) nauki ścisłe i techniczne oraz (3) nauki o życiu. W każdej ścieżce opracowana została zagadnień kluczowych dla danej dziedziny. Wykłady oraz szkolenia będą odbywać się raz w miesiącu, a ich treści prezentowane będą w języku polski lub angielskim.
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jrd3QJnARMs

Prof. Przemysław Żywiczyński przewodniczącym zespołu

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński z zespołu EVO został przewodniczącym zespołu koordynującego odpowiedzialnego za realizację programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na UMK. Więcej informacji:
 
https://portal.umk.pl/pl/article/na-czele-zespolu-idub?utm_source=newsletter&utm_medium=title&utm_campaign=na-czele-913
 
 

 

Nagrody JM Rektora za publikacje

Jest nam miło poinformować, że następujący członkowie IMSErt otrzymali stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje:

- Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
- Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
- Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka
- Dr Anupam Singh
- Dr Magdalena Krajcarz
- Dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
- Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
- Dr Adrian Wójcik
 

Szkoła zimowa dot. komunikacji naukowej

Ostatnie dni na rejestrację na szkołę zimową dotyczącą komunikacji naukowej. Więcej informacji
 
"The RETHINK project will organise a winter school for early career researchers, journalists, policy-makers, community leaders and all other agents of change who want to learn about communicating science in relation to complex social issues."
 
 
 
 

Konkurs na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów

W ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanego w zakresie Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA), rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów. Konkurs skierowany jest to doktorantów posiadających status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint lub double degree we współpracy z uczelnią zagraniczną.

Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych.

Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2022r. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży. Serdecznie zapraszamy profesorów oraz doktorantów UMK do zapoznania się z Regulaminem Konkursu określającym zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu pod tym adresem.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: ster@umk.pl

Oferta dla post-doca

Zespół EVO poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad komunikacją w zakresie pantomimy i ewolucji języka. Więcej informacji.

 

Seminarium #InventingKnowledge 16.11.2021 o 13:00

Zapraszamy 16.11.2021, o godzinie 13:00, na kolejne seminarium z cyklu #InventingKnowledge. Tym razem referat zatytułowany "How can we do science better? Studies from 3 directions" wygłosi dr Brett ButtliereLink do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

Archiwum