Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl
obrazek nr 1

Zapraszamy na wykład

Instytut Archeologii zaprasza na wykład prof. Jane Buikstry pt. „The People of Phaleron: Physical and Structural Violence at the Birth of Democracy”, który odbędzie się w dniu 9 października o godz. 11:30.

więcej informacji

Gratulujemy nowej Pani Doktor!

Z dumą informujemy, że dnia 7.09.2023 Mgr Monika Boruta-Żywiczyńska z naszego Zespołu EVO obroniła rozprawę doktorską pod tytułem Uwaga na znaki! Wyłanianie się funkcji znaku językowego u dzieci pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia, zyskując stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Jej rozprawa została ponadto wyróżniona przez Radę Dyscypliny, a jej recenzentka, prof. Ana Mineiro z Portugalii, wręczyła jej medal - tradycyjną nagrodę dla nowych doktorów. Gratulujemy Pani Doktor i życzymy wielu dalszych sukcesów naukowych!

 

Prof. Aldona Glińska-Neweś nową prorektorką!

Rozpiera nas duma! Prof. Aldona Glińska-Neweś, zastępczyni dyrektora naszego Centrum i kierowniczka Zespołu FUTURE, decyzją JM Rektora, prof. Andrzeja Sokali, z dniem 01.10.2023 obejmie funkcję Prorektora ds. Współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Cieszymy się przeogromne i życzymy Aldonie powodzenia!

Nasz wkład w Międzynarodowy Kongres "Energetyczna Regeneracja Miast"

W dniach 30-31 maja w Łodzi odbył się Międzynarodowy Kongres "Energetyczna Regeneracja Miast". Jednym z mówców na nim była Dr hab. Justyna Chodkowska Miszczuk, prof. UMK, członkini naszego Zespołu PSE. Prof. Chodkowska-Miszczuk opowiadała między innymi o nowoczesnych źródłach pozyskiwania energii oraz dylematach współczesnej polityki przestrzennej. Gratulujemy udziału w kongresie!

Badaczka z naszego Centrum z prestiżową nagrodą

Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK, członkini naszego Zespołu KNOW, została wyróżniona nagrodą Certficate of Merit 2023, przyznawaną przez International Council for Canadian Studies. Więcej na ten temat możecie przeczytać tutaj. Gratulujemy!

Dr hab. Sławomir Wacewicz nowym członkiem zespołu merytorycznego Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych

Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, kierownik naszego Zespołu EVO, został mianowany nowym członkiem zespołu merytorycznego Uniwersyteckiego Ośrodka Analiz Strategicznych. Ośrodek jest podległą Rektorowi jednostką pomocniczą Uniwersytetu, której zadaniem jest doradzanie mu w zakresie przyszłości Uniwersytetu, a w szczególności jego roli, organizacji i zadań. Gratulujemy!

Ważna publikacja Zespołu PSE

Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, członkini naszego zespołu PSE, na zaproszenie redakcji napisała jeden z rozdziałów w tegorocznym "State of the Region Report" publikowanego przez Centre for Baltic and East European Studies. Rozdział dotyczy sytuacji ekonomicznej i środowiskowej Polski w kontekście przemiany ustrojowej. Jest to pierwszy raz, w którym w raporcie pojawił się tekst autorstwa badaczy z naszego kraju. Raport można znaleźć tutaj. Gratulujemy!

Badaczka z naszego Centrum wśród laureatów konkursu "Perły Nauki"

Yen Ying Ng, doktorantce z naszego Zespołu EVO, udało się uzyskać finansowanie swojego projektu w ramach prestiżowego konkursu "Perły Nauki"  organizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki. Projekt nosi tytuł "Wpływ obrazu nauczyciela w edukacyjnych materiałach wideo na przyswajanie wiedzy". Gratulujemy!

Nabory na post-doców

Przypominamy, że trwają obecnie nabory na stanowiska post-doców w ramach programów Yufe4Postdocs oraz ULAM NAWA. To świetna okazja do rozwoju kariery naukowej oraz rozpoczęcia współpracy z naszym Centrum. Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do wysyłania swoich zgłoszeń! Więcej informacji możecie znaleźć tutaj.

Nowa publikacja naszego Centrum

Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka naszego Zespołu Future, opublikowała nowy artykuł w czasopiśmie "Journal of Business Research", zatytułowany "A resource interaction perspective on resource use and development in
migrant entrepreneur networks". Możecie przeczytać go tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt

więcej informacji

Publikacja zespołu KNOW

Dr hab. Adam Kola, Dr hab. Agata Domachowska, Dr Łukasz Gemziak oraz dr Francesco Trupia - członkowie naszego Zespołu KNOW - opublikowali artykuł zatytułowany "Mnemonic wars and parallel polis: The anti-politics of memory in Central and Southeast Europe: Kosovar women and Black/Roma Lives Matter" w czasopiśmie "Memory Studies". Link do artykułu możecie znaleźć tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt.

więcej informacji

Nowy artykuł Zespołu EVO

Dr Michael Pleyer, prof. Przemysław Żywiczyński oraz dr Theresa Matzinger opublikowali nowy artykuł w czasopiśmie "Languages", zatytułowany "Pause Length and Differences in Cognitive State Attribution in Native and Non-Native Speakers." Możecie przeczytać go tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt

więcej informacji

Nowe publikacje zespołu PSE

W styczniu tego roku dr hab. Justynie Chodkowskiej-Miszczuk oraz dr Pramitowi Vermie z naszego Zespołu PSE udało się opublikować aż 3 artykuły dotyczące odnawialnych źródeł energii i nastawień do nich.  Gratulujemy! Abstrakty i linki do artykułów zamieszczamy poniżej.

więcej informacji

Nowe publikacje naszego Centrum

Mgr Dawid Megger z Zespołu FUTURE oraz Dr Michael Pleyer Zespołu EVO opublikowali ostatnio nowe artykuły! Możecie przeczytać je tutaj i tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakty

więcej informacji

Nowy skład rady Narodowego Centrum Nauki

W tym miesiącu do rady Narodowego Centrum Nauki dołączyło 12 nowych naukowców. Wśród nich znalazło się 2 badaczy z UMK, w tym dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, członkini zespołu PSE naszego Centrum. Gratulujemy!

Członek zespołu FUTURE opowiada o swojej pracy

Dr hab. Michał Polasik, ekspert w dziedzinie nowoczesnych transakcji i metod płatności, opowiada o swoich badaniach i sytuacji w branży. Więcej możecie przeczytać tutaj!

Nowa publikacja naszego Centrum

Dr Adrian Wójcik i prof. dr hab. Maria Lewicka, członkowie naszego zespołu PSE,  opublikowali nowy artykuł dotyczący związków typu indentyfikacji z narodem i zainteresowania historią. Możecie przeczytać go tutaj! Poniżej abstrakt artykułu

więcej informacji

Wyróżnione w konkursach projekty naszego Centrum

Z przyjemnością informujemy, że dwa projekty badaczy z naszego studia otrzymały wysokie dofinansowania.

Gratulujemy prof. dr hab. Wojciechowi Chudziakowi, którego projekt "Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie - chełmińskie sedes regni principalis" został wyróżniony w konkursie Opus. Opis projektu można znaleźć tutaj!

Gratulujemy mgr Monice Borucie Żywiczyńskiej, laureatce konkursu Preludium z projektem "Pozwól, że Ci pokażę! - Gesty w użyciu dzieci przedszkolnych w Polsce". O Jej projekcie można przeczytać tutaj!

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dr hab. Sławomira Wacewicza i jego współpracowników pod tytułem "The adaptive significance of human scleral brightness: an experimental study", opublikowano w "Scientific Reports". Możecie przeczytać go tutaj! A poniżej zamieszczamy abstrakt artykułu

więcej informacji

Naukowcy z naszego Centrum prowadzą badania w toruńskim ZOO

Czy kolor białek naszych oczu może mieć związek ze zdolnością do współpracy? Anna Szala z naszego Centrum Badań nad Ewolucją Języka obecnie bada to zagadnienie we współpracy z naukowcami z Uniwersytetów w Lejdzie, Oakland oraz Wiedniu, a także przy pomocy zwierząt z toruńskiego zoo. Doktor Juan Olvido przygotował krótki opis projektu

więcej informacji

Naukowcy z grantami Narodowego Centrum Nauki

Nasi naukowcy zostali nagrodzeni grantami naukowymi OPUS, SONATA oraz POLONEZ:
Gratulacje!

Seminarium badawcze 26.05.2022 r. o 11:00

Dr Michał Garapich 26 maja o godz. 11.00 poprowadzi seminarium badawcze pt. "Antypaćiw gadziowskich badaczy – w stronę dekolonizacji polskich badań romologicznych" w trybie wideokonferencji.

Spotkanie odbędzie się na platformie Zoom: 
https://roehampton-ac-uk.zoom.us/j/86528282947?pwd=VzkyanJVakx4UlZpY3NhL3JCYzRjQT09
Meeting ID: 865 2828 2947
Passcode: 977176

Nowa publikacja naszego Centrum

Prof. Anna Branach-Kallas opublikowała artykuł w "Journal of Postcolonial Writing" zatytułowany "Askari, colonial encounters, and postcolonial war commemoration in Afterlives by Abdulrazak Gurnah". Zobacz więcej.

Nowa publikacja naszego Centrum

Dr Theresa Matzinger opublikowała artykuł w "Cognitive Linguistics" o nazwie "Phonotactically probable word shapes represent attractors in the cultural evolution of sound patterns". Dostępny tutaj.

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dr Yulii Fominy i prof. Aldony Glińskiej-Neweś w Journal of Rural Studies zatytułowany "Community supported agriculture: Setting the research agenda through a bibliometric analysis". Przeczytaj tutaj.

Nowa publikacja naszego Centrum

Nowy artykuł dra Francesca Trupii w Contemporary Southeastern Europe zatytułowany "What would have been my name? The Post-Memory of the “Generation After” the Revival Process in Bulgaria". Przeczytaj tutaj.

Wyniki konkursu Excellence4Students

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)” zorganizowało konkurs Excellence4Students.

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.


Konkurs skierowany był do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją (w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/

W konkursie wpłynęło 5 projektów badawczych. Komisja Konkursowa zdecydowała o sfinansowaniu trzech spośród nich:

1. „Pronunciation of Schwa by Polish Speakers of English” (kierownik: Adam Gutowski)
2. „Accents from a naturalistic perspective: tag-based cooperation” (kierownik: Mariusz Lewandowski)
3. „Seeing yourself while interacting with others: an investigation of gaze patterns in video calls and its impact on task performance and stress levels” (kierownik: Aleksandra Szczepańska)

Zwyciężczyniom i zwycięzcom gratulujemy!
Wyniki dostępne również na stronie internetowej Inicjatywy Doskonałości.

Ostatni dzień na składanie wniosków! Excellence4students

Przypominamy o terminie składania wniosków!

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, których zainteresowania badawcze oscylują wokół obszarów reprezentowanych przez zespół EVO: lingwistyki, kognitywistyki, badań nad komunikacją (w tym komunikacją niewerbalną i multimodalną) i interakcją, psychologii ewolucyjnej oraz tematów pokrewnych. Informacje na temat Zespołu można znaleźć na stronie internetowej https://imsert.umk.pl/centrum/zespol-evo/.

 

Ruszył nabór do konkursu Mikrogranty IMSErt - PSE

Celem konkursu jest wspieranie działań naukowych prowadzących do publikowania przez pracowników UMK artykułów w czasopismach znajdujących się w Q1 bazy Web of Science, sklasyfikowanych jako geografia fizyczna, studia środowiskowe i psychologia społeczna. Aktualna lista czasopism stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Konkurs mini-grantów jest skierowany do badaczy i badaczek UMK, realizujących badania zespołowe, w tematyce wpisującej się w obszar zainteresowań PSE, z zakresu geografii społecznej. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł brutto. Więcej informacji na stronie internetowej PSE: www.imsert.umk.pl/pse.

Regulamin

Wniosek

Koszty

Lista czasopism

RODO

 

Wykład online dot. budowania widoczności i wizerunku naukowców

Zapraszamy na wykład online dotyczący budowania widoczności i wizerunku naukowców, poprowadzony przez Natalię Osicę, która jest socjolożką wyspecjalizowaną w zakresie komunikacji społecznej, założycielką pierwszej w Polsce firmy doradczej, która wspiera naukowców, instytuty naukowe i badawcze oraz uczelnie w budowaniu widoczności, wizerunku i relacji z otoczeniem (pro science, http://www.proscience.pl/).
 
Program LOGOS organizowany jest w ramach programu “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Zakłada on realizację cyklu otwartych szkoleń dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program skierowany jest przede wszystkim do studentów i doktorantów Uniwersytetu.
 
Poprzez udział w wykładach oraz szkoleniach uczestnicy programu zostaną zapoznani z zasadami planowania i prowadzenia badań naukowych, a także sposobami organizacji kariery naukowej. Wykłady prowadzone będą przez naukowców o znaczącym dorobku naukowym, zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy skupiać będą się na metodologii badań naukowych w dziedzinach, w których są ekspertami. Wykłady zostaną zaplanowane w trzech odrębnych ścieżkach: (1) nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce, (2) nauki ścisłe i techniczne oraz (3) nauki o życiu. W każdej ścieżce opracowana została zagadnień kluczowych dla danej dziedziny. Wykłady oraz szkolenia będą odbywać się raz w miesiącu, a ich treści prezentowane będą w języku polski lub angielskim.
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Jrd3QJnARMs

Prof. Przemysław Żywiczyński przewodniczącym zespołu

Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński z zespołu EVO został przewodniczącym zespołu koordynującego odpowiedzialnego za realizację programu "Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza" na UMK. Więcej informacji:
 
https://portal.umk.pl/pl/article/na-czele-zespolu-idub?utm_source=newsletter&utm_medium=title&utm_campaign=na-czele-913
 
 

 

Nagrody JM Rektora za publikacje

Jest nam miło poinformować, że następujący członkowie IMSErt otrzymali stypendium JM Rektora UMK za wysoko punktowane publikacje:

- Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
- Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
- Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka
- Dr Anupam Singh
- Dr Magdalena Krajcarz
- Dr hab. Stefania Środa-Murawska, prof. UMK
- Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK
- Dr Adrian Wójcik
 

Szkoła zimowa dot. komunikacji naukowej

Ostatnie dni na rejestrację na szkołę zimową dotyczącą komunikacji naukowej. Więcej informacji
 
"The RETHINK project will organise a winter school for early career researchers, journalists, policy-makers, community leaders and all other agents of change who want to learn about communicating science in relation to complex social issues."
 
 
 
 

Konkurs na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów

W ramach projektu pt. "Internationalization of PhD Schools at NCU: a platform for joint and double degree" [PhD@NCU], realizowanego w zakresie Programu STER - Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich (NAWA), rusza pierwsza edycja konkursu na wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów. Konkurs skierowany jest to doktorantów posiadających status słuchacza jednej z 5 szkół doktorskich UMK, którzy realizują kształcenie w systemie joint lub double degree we współpracy z uczelnią zagraniczną.

Celem konkursu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów oraz umożliwienie im zdobycia doświadczenia badawczego poprzez realizację długoterminowych wizyt w zagranicznych uczelniach lub instytucjach naukowych.

Nabór wniosków potrwa do 16 stycznia 2022r. Możliwe jest pozyskanie finansowania na zagraniczne wyjazdy naukowe o długości 6 miesięcy, w tym pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztów podróży. Serdecznie zapraszamy profesorów oraz doktorantów UMK do zapoznania się z Regulaminem Konkursu określającym zasady, tryb składania oraz rozpatrywania wniosków.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej projektu pod tym adresem.
Wszelkie zapytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: ster@umk.pl

Oferta dla post-doca

Zespół EVO poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad komunikacją w zakresie pantomimy i ewolucji języka. Więcej informacji.

 

Seminarium #InventingKnowledge 16.11.2021 o 13:00

Zapraszamy 16.11.2021, o godzinie 13:00, na kolejne seminarium z cyklu #InventingKnowledge. Tym razem referat zatytułowany "How can we do science better? Studies from 3 directions" wygłosi dr Brett ButtliereLink do spotkania: https://vc.umk.pl/b/mic-pch-pmf.

Archiwum