Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół EVO

EVO – Evolution of Communication Systems

Grupa badawcza IMSErt: EVO powstała na bazie założonego w 2012 Centrum Badań nad Ewolucją Języka na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (CLES UMK) i skupia członków oraz współpracowników CLES. Grupa EVO prowadzi badania ilościowe i jakościowe w zakresie języka i komunikacji, i zajmuje się w szczególności uprzejmością językową, komunikacją internetową, fonosemantyką, badaniami nad gestami i komunikacją niewerbalną oraz językiem migowym. W swoich badaniach członkowie grupy próbują odpowiedzieć na następujące pytania: Jak powstał język? Jak powstała zdolność językowa? Jak język i komunikacja ewoluowały na przestrzeni setek tysięcy lat? Czy istniał związek pomiędzy pierwotnymi systemami wizualnej i wokalnej (proto)komunikacji? Czy technologia wpływa na sposób komunikacji międzyludzkiej? Jaki jest związek pomiędzy językiem i współpracą?

Obecnie grupa EVO prowadzi badania w ramach licznych projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Projekty nad którymi pracują członkowie grupy to m.in badanie pantomimy jako uniwersalnego medium komunikacyjnego oraz badanie związku pomiędzy pantomimą a ewolucją komunikacji werbalnej, a także projekt związany z opisem i zdefiniowaniem naszej wiedzy w zakresie Nauki o Ewolucji Języka (Science of Language Evolution).

Badania grupy IMSErt: EVO prowadzone są we współpracy z zagranicznymi ośrodkami, m.in. Uniwersytetem w Lund w Szwecji, Uniwersytetem Wiedeńskim w Austrii, Uniwersytetem Roma Tre we Włoszech, Uniwersytetem w Tybindze w Niemczech, Uniwersytetem Lizbońskim w Portugalii oraz Uniwersytetem Australii Zachodniej.

Laboratorium grupy EVO (i jednocześnie CLES UMK) znajduje się w Collegium Maius, w sercu Toruńskiej Starówki. Laboratorium dysponuje sprzętem umożliwiającymi badania w zakresie okulografii (Eye Tracking), biofeedacku, śledzenia ruchu (motion capture Rokoko Smartsuit Pro), małym studiem nagraniowym (dźwięk i wideo) jak również oprogramowaniem badawczym, takim jak E-Primem wraz z konsolą Chronos, programami LabVanced, nVivo oraz licencją SPSS.

Więcej informacji szukaj na stronach: https://imsert.umk.pl/en/ oraz https://cles.umk.pl/

Kierownik: Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński (przemek@umk.pl)

ORCID, Google Scholar

Przewodniczący zespołu ds. współpracy badawczej z renomowanymi uczelniami wdrażającego strategię uczelni badawczej (https://www.umk.pl/idub/zespol/)

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: squash, boks, historia wypraw polarnych.

2. Dr Johan Blomberg

ORCID

3. Dr Michael Pleyer (pleyer@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Nota biograficzna

4. Dr Marta Sibierska (sibier@umk.pl)

ORCID 

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: gotowanie, joga, wzornictwo przemysłowe

5. Dr Agnieszka Sowińska (sowinska@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże, muzyka, pływanie

6. Mgr Marek Placiński (marpla@doktorant.umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: home barista, literatura science fiction.

Doktoranci:

1. Mgr Monika Boruta-Żywiczyńska

2. Mgr Angelo Delliponti (503302@doktorant.umk.pl)

NOTA BIOGRAFICZNA

3. Mgr Julia Trzeciakowska (juliatrz@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Hobby: fotografia, kino tureckie

Badacze wizytujący:

Prof. Jordan Zlatev (04.01.2019 – 31.12.2020)
Lund University
Google Scholar, Research Gate