Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół PSE

PSE – People, Space and Environment

Zespół prowadzi badania nad wpływem środowiska (przyrodniczego, urbanistycznego, geograficznego) na zachowania ludzi. Skupia w sobie geografów społecznych i psychologów środowiskowych. Szczegółowe obszary badawcze zespołu obejmują m.in: geografię turyzmu, urbanistykę, wpływ środowiska przyrodniczego na jakość życia, zrównoważony rozwój, czy pamięć miejsca.

Kierownik: Dr Adrian Wójcik (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Maria Lewicka (marlew@umk.pl)

Naukowczyni w grupie 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie!

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

2. Dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK (jadwigab@umk.pl)

ORCID, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: kultura krajów skandynawskich, proksemika

3. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK (jchodkow@umk.pl)

ORCID, PUBLONS, Research Gate, Google Scholar

Web of Science Researcher ID: E-6019-2015 

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetemdziedzictwo kulturowe Polski Wschodniej, planszowe gry strategiczne, turystyka rowerowa

4. Dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK (grzelak@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, PUBLONS

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże do miast małych i dużych

5. Dr hab. inż. Krzysztof Rogatka, prof. UMK (krogatka@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: architektura modernizmu, przyroda, kawa

6. Dr Czesław Adamiak (czeslaw@umk.pl)

ORCIDGoogle Scholar, Research GatePUBLONS

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: góry i wspinaczka

7. Dr Stefania Środa-Murawska (steffi@umk.pl)

ORCID

Web of Science ResearcherID: A-6842-2019

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Doktoranci:

1. Mgr Leszek Dąbrowski (l.dabrowski@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: muzyka, nowe technologie, piłka nożna, podróże

2. Mgr Michał Główczewski (miglow@umk.pl)

ORCID, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: Przewodnik turystyczny PTTK po Toruniu, gry planszowe, dobre kryminały, historia II Wojny Światowej

3. Mgr Ewelina Lopata (ewelina.lopata@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże, literatura, sport