Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół PSE

PSE – People, Space and Environment

Zespół prowadzi badania nad wpływem środowiska (przyrodniczego, urbanistycznego, geograficznego) na zachowania ludzi. Skupia w sobie geografów społecznych i psychologów środowiskowych. Szczegółowe obszary badawcze zespołu obejmują m.in: geografię turyzmu, urbanistykę, wpływ środowiska przyrodniczego na jakość życia, zrównoważony rozwój, czy pamięć miejsca.

Kierownik: dr Adrian Wójcik (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. dr Czesław Adamiak (czeslaw@umk.pl)

ORCIDGoogle Scholar, Research GatePUBLONS

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: góry i wspinaczka

2. dr hab. Jadwiga Biegańska (jadwigab@umk.pl)

ORCID, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: kultura krajów skandynawskich, proksemika

3. dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK

4. dr hab. inż. Krzysztof Rogatka (krogatka@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: architektura modernizmu, przyroda, kawa

5. dr Stefania Środa-Murawska

ORCID

Web of Science ResearcherID: A-6842-2019

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

6. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk (jchodkow@umk.pl)

ORCID, PUBLONS, Research Gate, Google Scholar

Web of Science Researcher ID: E-6019-2015 

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetemdziedzictwo kulturowe Polski Wschodniej, planszowe gry strategiczne, turystyka rowerowa. 

7. prof. dr hab. Maria Lewicka (marlew@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Doktoranci:

Leszek Dąbrowski
Michał Główczewski