Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Publikacje

 1. Dr Adam Wójcik współautorem publikacji w Nature Communications o tytule „National identity predicts public health support during a global pandemic” Pre-print dostępny tutaj.
 2. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK wraz ze współpracownikami opublikowała artykuł w “The Anthropocene Review” o nazwie “The Anthropocene and ecological awareness in Poland: The post-socialist view”. Dostępny tutaj.
 3. Nowy artykuł naukowy w “Leisure Studies” mgra Leszka Dąbrowskiego i prof. Stefanii Środy-Murawskiej zatytułowany “Globalised and culturally homogenised? How Generation Z in Poland spends their free time”. Więcej informacji.
 4. Dr Anupam Singh opublikował artykuł naukowy w czasopiśmie PLOS ONE zatytułowany “What motivates consumers to buy organic foods? Results of an empirical study in the United States”.
 5. Dr Adrian Wójcik i współpracownicy opublikowali artykuł w czasopiśmie “Group Processes & Intergroup Relations” zatytułowany “National narcissism and support for voluntary vaccination policy: The mediating role of vaccination conspiracy beliefs“.
 6. Dr Francesco Trupia opublikował artykuł naukowy Theorising ‘Good Personhood’ in Rural Kosovo: Inconspicuous Coexistence and Local Serb Responses to Security and Identity Dilemmas w czasopiśmie “Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe”.
 7. Dr Brett Buttliere opublikował artykuł naukowy Adopting standard variable labels solves many of the problems with sharing and reusing data w czasopiśmie “Methodological innovations”. Tekst jest ogólnie dostępny pod adresem: link.
 8. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK opublikowała wraz ze współpracownikami nowy artykuł na łamach “Renewable and Sustainable Energy Reviews” zatytułowany “Changes in feedstocks of rural anaerobic digestion plants: External drivers towards a circular bioeconomy”. Tekst dostępny jest w wolnym dostępie.
 9. Najnowsza publikacja zespołu PSE. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK i współpracownicy zamieścili artykuł pt. “What non-natural factors are behind the underuse of EU CAP funds in areas with valuable habitats?”. Tekst dostępny na łamach czasopisma “Land Use Policy”.
 10. Dr Francesco Trupia opublikował artykuł naukowy Debating (Post-)Coloniality in Southeast Europe: A Minority Oriented Perspective in Bulgaria. Tekst jest dostępny w czasopiśmie “Acta Humana – Human Rights Publication”: https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/actahumana/article/view/5371
 11. W najnowszej publikacji Zespołu PSE badacze i badaczki wyjaśniają, dlaczego niektóre osoby preferują greenwashing zamiast rzeczywistej polityki prośrodowiskowej.
 12. Dr Michael Pleyer wraz ze Stefanem Hartmannem opublikowali artykuł zatytułowany Constructing a Protolanguage: Reconstructing Prehistoric Languages in a Usage-Based Construction Grammar Framework. Tekst jest dostępny w czasopiśmie “Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”: https://royalsocietypublishing.org/…/10…/rstb.2020.0200
 13. Dr Stefania Środa-Murawska, dr hab. Elżbieta Grzelak-Kostulska, prof. UMK, mgr Leszek Dąbrowski, dr hab. Jadwiga Biegańska, prof. UMK oraz mgr Paweł Smoliński, opublikowali artykuł naukowy zatytułowany Culture-led regeneration as a vital instrument for preserving the cultural heritage of historical parks in Poland. Tekst ukazał się w czasopiśmie  “Museology and Cultural Heritage”: https://muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_21_Murawska.pdf
 14. Dr Francesco Trupia opublikował artykuł zatytułowany  ‘Good personhood’ in Kosovo: a Serbian perspective from below. Tekst ukazał się w czasopiśmie  “Peacebuilding”:
  https://www.tandfonline.com/…/10…/21647259.2021.1895605
 15. Prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński oraz dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, we współracy z Casey Lister opublikowali artykuł Pantomimic fossils in modern human communication. Tekst został wydany przez Royal Society Publishing w czasopiśmie “Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences”. Gratulujemy!
 16. Dr Michael Pleyer opublikował we współpracy ze Stefanem Hartmannem artykuł naukowy Construction grammar for monkeys? Animal communication and its implications for language evolution in the light of usage-based linguistic theory. Tekst ukazał się w czasopiśmie “Evolutionary Linguistic Theory” i jest dostępny pod tym linkiem: https://www.jbe-platform.com/…/10.1075/elt.00021.ple
 17. Dr hab. inż Krzysztof Rogatka, prof. UMK wraz z innymi naukowcami opublikował artykuł naukowy Urban resilience in spatial planning of Polish cities – True or false? Transformational perspective. Tekst ukazał się w czasopiśmie “Land Use Policy” i jest dostępny pod tym linkiem:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837720325102
 18. Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK i prof. dr hab. Przemysław Żywiczyński, we współpracy z Rolandem Mühlenbernd z Leibniz-Zentrum Allgemeine Sprachwissenschaft w Berlinie, opublikowali artykuł pod tytułem Politeness and reputation in cultural evolution. Kliknij i przeczytaj ten świetny tekst: https://link.springer.com/article/10.1007/s10988-020-09315-6
 19. Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK opublikowała artykuł zatytułowany Multidirectional vulnerabilities: Trauma, bare life, and resistance in June Hutton’s Underground. Tekst jest dostępny w czasopiśmie “The Journal of Commonwealth Literature”:
  https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0021989420969964?journalCode=jcla
 20. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, prof. UMK oraz dr hab. inż Krzysztof Rogatka, prof. UMK, opublikowali wraz z innymi naukowcami artykuł zatytułowany Smart Energy in a Smart City: Utopia or Reality? Evidence from Poland.
  Tekst ukazał się w czasopiśmie “Energies”: https://www.mdpi.com/1996-1073/13/21/5795/htm
 21. Profesor Daniel Makowiecki, kierownik zespołu PAST, opublikował wraz z innymi naukowcami artykuł zatytułowany Winter temperature and forest cover have shaped red deer distribution in Europe and the Ural Mountains since the Late Pleistocene.
  Tekst ukazał się w czasopiśmie “Journal of Biogeography”: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jbi.13989
 22. Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK oraz dr Michael Pleyer opublikowali wraz z innymi naukowcami artykuł Language in Language Evolution Research. In Defense of a Pluralistic View, który ukazał się w czasopiśmie  “Biolinguistics”: https://biolinguistics.eu/…/biolinguis…/article/view/739. Gratulujemy!
 23. Dr Stefania Środa-Murawska z zespołu PSE opublikowała tekst Railway feat. culture – Rumia library effect as an example of the influence of culture-led regeneration in a medium-sized city in Poland, który ukazał się na łamach czasopisma “Cities”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264275120312233. Gratulujemy!
 24. Dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk, geografka społeczna z zespołu PSE, przygotowała wraz ze swoim międzynarodowym zespołem artykuł zatytułowany Renewables projects in peripheries: determinants, challenges and perspectives of biogas plants – insights from Central European countriesktóry został opublikowany w czasopiśmie “Regional Studies, Regional Science”.
  Gratulujemy i zachęcamy do przeczytania tekstu: https://www.tandfonline.com/…/10…/21681376.2020.1807399
 25. Profesor Maria Lewicka z zespołu PSE opublikowała wraz ze swoim kolegą artykuł zatytułowany Affective map of Warsaw: Testing Alexander’s pattern language theory in an urban landscape.
  Tekst ukazał się w czasopiśmie “Landscape and Urban Planning”: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204619317311.
 26. Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, dr hab. Przemysław Żywiczyński, prof. UMK i dr Jordan Zlatev przygotowali artykuły, które zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach: “Behavioral Ecology and Sociobiology” and “Journal of Language Evolution”. Pierwszy artykuł nosi tytuł Sex differences in ocular morphology in Caucasian people: a dubious role of sexual selection in the evolution of sexual dimorphism of the human eye. Kolejny natomiast poświęcony jest pantomimie jako oryginalnym ludzkim systemie komunikacyjnym. Zachęcamy do przeczytania tych artykułów! Linki poniżej:
  https://link.springer.com/article/10.1007/s00265-020-02894-1
  https://academic.oup.com/jole/article/5/2/156/5899988?searchresult=1
 27. 20. Dr Magdalena Krajcarz oraz dr Magdalena Sudoł-Procyk z zespołu PAST opublikowały wraz z innymi naukowcami artykuł na temat historii kota domowego. Tym razem głównym celem badań było prześledzenie zmian w ekologii przodków kotów domowych z terenów Polski, datowanych na okres neolitu. Nowe badania dowiodły, że koty te były prawdopodobnie zwierzętami wolno żyjącymi, jeszcze nie w pełni zależnymi od ludzi. Prawdopodobnie trzymały się blisko osad, polując na szkodniki pól uprawnych. Jednocześnie udało się stwierdzić, że już w okresie neolitu, koty dzieliły niszę ekologiczną z rodzimymi żbikami europejskimi.
  Wyniki zostały opublikowane w PNAS: https://www.pnas.org/content/early/2020/07/09/1918884117Pozostałe linki: National Geographic, Inverse, UMK
 28. Prof. Grzegorz Osipowicz oraz prof. Krzysztof Cyrek published wraz z innymi badaczami opublikowali artykuł  Stone Age technologies and human behaviors as reflected in decoration of osseous artefacts from the northern part of East-Central Europe. Artykuł dostępny w czasopiśmie”Quaternary International” oraz na Academia.edu.