Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Współpraca Międzynarodowa

1. Pobyt badawczy Yulii Fominy

Do końca czerwca 2021 swój pobyt badawczy w naszym Centrum realizuje Yulia Fomina, doktora nauk ekonomicznych ze Stanowego Uniwersytetu im. Dostoevskyego w Omsku. We współpracy z zespołem FUTURE (Sustainable Development and the Society of the Future) pracuje nad projektem “Identification of the key elements and indicators of sustainability in social enterprise, its drivers and constraints”. Nie możemy się doczekać wyników jej pracy na naszej uczelni!


2. Zatrudnienie Bretta Buttliere

Mamy nowego członka naszego Centrum! Doktor Brett Buttliere będzie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako adiunkt naukowy do końca 2021 roku. Podczas jego zatrudnienia, opiekę naukową sprawował będzie dr hab. Adam Kola, prof. UMK z racji tego, że zainteresowania Bretta skorelowane są z obszarem badawczym prezentowanym przez Zespół KNOW – Knowledge Complexity and Memory.

 

 


3. Pobyt badawczy Francesco Trupii

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum odbywa dr Francesco Trupia, który realizuje projekt “(Dis-)Placed Memories: The ‘Name Change Policy’ in the Memories of Ethnic Turks and Muslims in Bulgaria”. Francesco będzie z nami do końca września 2021. Życzymy udanego pobytu!

4. Pobyt badawczy Anupama Singh

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum rozpoczął dr Anupam Singh z Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya w Indiach. Podczas swojego 3-miesięcznego pobytu, Anupam realizuje nastepujący projekt badawczy:  “In stride towards saving the environment: mining the sustainable food consumption behaviours using Big Data Analytics”. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy Anupama!


5. Pobyt badawczy Svetlany Shnaider 

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum rozpoczęła dr Svetlana Shnaider z Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk. Podczas swojego pobytu Sveta realizuje następujący projekt: “Subsistence patterns in high-altitude Paleolithic-Neolithic transition in Central Asia analyzed through stable isotopes”. Sveta współpracować będzie z zespołem PAST, szczególnie z dr Magdaleną Krajcarz. Badaczka swój pobyt rozpoczęła 01.10.2020, zaś planowane jego zakończenie to 30.09.2021.


6. Pobyt badawczy Michaela Pleyera

W okresie 01.10.2020- 31.05.2021 nasze Centrum gości dra Michaela Pleyera, który podczas swojego pobytu badawczego realizuje następujące zadanie badawcze: Determining the impact of language evolution research on language sciences: methods, terminology, mindsets. Michaelowi życzymy owocnego pobytu!


7. Współpraca z Salzburg University of Applied Sciences

Nasze Centrum nawiązało współpracę z Salzburg University of Applied Sciences. Prof. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka Zespołu FUTURE oraz prof. Barbara Neuhofer pracują wspólnie nad projektem badawczym, który jest poświęcony zarządzaniu. Efektem współpracy będzie aplikowanie o grant oraz zgłoszenie artykułu naukowego do prestiżowego międzynarodowego czasopisma. Obie badaczki nie chcą kończyć współpracy po wspólnie przeprowadzonym projekcie. Zamierzają kontynuować wspólne badania i już planują kolejne naukowe aktywności.


8. Pobyt badawczy Johana Blomberga

W okresie 05.09.2020 – 11.09.2020 nasze Centrum wizytował dr Johan Blomberg z Lund University w Szwecji. Johan jest badaczem z zakresu lingwistyki i semiotyki kognitywnej. Aktualnie pracuje nad zagadnieniami związanymi z epistemologią w lingwistyce. Podczas swojego pobytu Johan wygłosił dwa wykłady: (1) Ontology and methodology in the language sciences; 
(2) (Meta-)linguistic relativity – does one’s ontology determine one’s view on linguistic relativity?

 


9. Pobyt badawczy w Max Planck Institute for the Science of Human History

Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, kierownik zespołu EVO, we wrześniu 2020 wizytował w ramach stażu badawczego Max Planck Institute for the Science of Human History w Niemczech. Sławomir konsultował z ekspertami swój pomJordan Zlatevysł stworzenia bazy literatury z zakresu ewolucji języka.


10. Pobyt badawczy Jordana Zlateva

W okresie 04.01.2019 – 31.12.2020 gościem zespołu EVO był profesor Jordan Zlatev z Uniwersytetu w Lund. Prof. Zlatev w swoich badaniach skupia się na zagadnieniach m. in. lingwistyki i rozwoju kognitywnego.


11. Zatrudnienie Atifa Khana

W latach 2020-2022 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu miał przyjemność zatrudniać profesora Atifa Khana, członka naszego Centrum. Prof. Khan zajmuje się m. in. problematyką ekonomii środowiskowej, energetyki i przyrostu gospodarczego. Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze współpracy z nim!


13. Barbara NEUHOFER | Professor | PhD | Fachhochschule Salzburg, Salzburg | Research profilePrzyjazd Barbary Neuhofer

W okresie od07.09.2020 do 04.10.2020 nasze Centrum gościło prof. Barbarę Neuhofer z Salzburg University of Applied Sciences. Razem z Zespołem FUTURE opracowywała plan badawczy z myślą o grancie dotyczącym tematyki zarządzania doświadczeniami.Andrew HOLUB | Special Lecturer | Oakland University, Michigan | Department of Psychology | Research profile


14. Odwiedziny Andrew Holuba

Od 01.12.2020 do 31.05.2021 gościem Zespołu PSE był dr Andrew Holub z Oakland University. Dr Holub jest specjalistą w dziedzinie psychologii ewolucyjnej.


15. Pobyt naukowy Christine Cusklhttps://ccuskley.github.io/images/newphoto.jpgey

W okresie 24-28.08.2021 nasze Centrum odwiedziła dr Christine Cuskley z Newcastle University. Dr Cuskley w swojej pracy zajmuje się m.in. tematyką nabywania konwencji kulturowych.


16. Wizyta badawcza Garetha Robertsa

Od 25.08.2021 do 29.08.2021 wizytę badawczą w naszym Centrum odbywał dr Gareth Robertsz University of Pennsylvania. Razem z zespołem PSE pracował nad obserwacją zmian zachodzących w języku pod wpływem eksperymentów z wykorzystaniem gier


17. Przyjazd Vojtecha Fiali

W okresie od 18.10.201 do 31.10.2021 gościliśmy w naszym Centrum mgr Vojtecha Fialę z Uniwersytetu Karola w Pradze. Prowadził on badania z zakresu statystyki bayesowskiej


18. Przyjazd ekspertów w dziedzinie pantomim

11.2021 odwiedzili nas prof. Jordan Zlatev z Uniwersytetu w Lund, prof. Ana Mineiro z Uniwersytetu w Lizbonie, prof. Michael Arbib z Uniwersytetu Południowej Kaliforni oraz prof. Paula Marentette z Uniwersytetu w Albercie. Wspólnie z naukowcami z Zespołu EVO zajmowali się tematyką ewolucji pantomimy.


19. StaDr Pramit VERMA (India) - Green Talentsż Pramita Vermy

W roku 2022 staż naukowy w naszym Centrum odbywał dr Pramit Verma z Banaras Hindu University. We współpracy z Zespołem PSE pracował nad projektem pt. „Empirical Insights into urban ecosystem services and circular economy”


20. Pobyt badawczy Viviene Slon

07.2022 miesięczny pobyt naukowy w naszym Zespole PAST rozpoczęła dr VivieDr. Viviane Slon | Tel Aviv Universityne Slon z Tel Aviv University. W swojej pracy dr Slon skupia się na wykorzystywaniu analizy osadów w badaniach archeologicznych.


21. Odwiedziny Juana Olvido

W okresach 05Juan PEREA GARCÍA | Postdoc | Postdoctoral researcher | Leiden University, Leiden | LEI | Faculty of Social Sciences | Research profile-19.02.2022 oraz 25.10-08.11.2022 gościem Zespołu Evo był dr Juan Olvido z National University of Singapure. Zajmował się zagadnieniem wykorzystywania metod ilościowych w dziedzinach humanistycznych.


22. Wizyta Joosta van der Veijera

Dnia 07.11.2022 Zespół EVO odwiedził dr Joost van der Weijer z Lund University. Wspólnie pracowali nad projektem związanym z wykorzystaniem eksperymentalnych metod w badaniach lingwistycznych


23. Staż Elizabeth Qing Zhang

W okresie 01.01-28.02.2022 grant w naszym Centrum realizowała Elizabeth Qing Zhang. Zajmowała się projektem dotyczącym związku imitacji głosowej i motorycznej w badaniach nad ewolucją języka.


24. Przyjazd Michała Garapicha

W dniach 22-29.05.2022 nasz Zespół KNOW gościł dr Michała Garapicha z Roehampton University, który zajmował się projektemPhoto of Arthur Redding pt. „Listening to the Racialized Others: Voice, Research and Memory.


25. Pobyt naukowy Arthura Reddinga
Od 18.04.2022 do 01.05.2022 staż w naszym Centrum odbywał dr Arthur Redding z York University w Toronto. Pracował nad projektem pt. „The post-war American urban landscape”


26. Przyjazd Christophe den Tandt

Christophehttps://0.academia-photos.com/6124167/2554197/80152852/s200_christophe.den_tandt.jpg den Tandt z Universite Libre de Bruxelles odwiedził nasze centrum w okresie 18.07.2022-31.07.2022. Wraz z Zespołem KNOW zajmował się projektem pt. „The Cultural Moment of the Urban Sublime: A Brief History of Terror and Wonder in the Representation of the Life WorlDr. M.J. (meLê) Yamomo - University of Amsterdamd”


27. Współpraca z meLe Yamomo

W okresie 09.06-23.06.2022 Zespół XXX gościł dr meLe Yamomo z University of Amsterdam. Dr Yamomo w swojej pracy skupia się na tematyce procesów dekolonizacji w kontekście sztuki.


28. Odwiedziny Samuela Benetta

W tygodniu 07.02.2022 – 14.02.2022 nasz Zespół EVO został odwiedzony przez dr Samuela Benetta. Przyjechał on do nas z University of West Scotland i zajmuje się on zagadnieniem wykorzystywania technologii eye-trackingu oraz wirtualnej rzeczywistości w badaYevheniia POLISHCHUK | Kyiv National Economic University, Kyiv | KNEU | Department of Corporate Finance and Controlling | Research profileniach nad językiem oraz interakcjami


29. Pobyt badawczy Yevhenii Polishchuck

05.2022 długoterminowy staż w naszym centrum rozpoczęła dr Yevhenia Polishchuck. PIlan ROZINER | Teacher | PhD | Tel Aviv University, Tel Aviv | TAU | Department of Communication Disorders | Research profilerzyjechała do nas z Kyiv National Economic University. Do 31.07.2022 współpracowała z zespołem FUTURE nad zagadnieniem szans i barier, jakie stoją przed projektami typu startup na europejskim rynku technologicznym.


30. Przyjazd Ilana Rozinera

Dr Ilan Roziner z Tel-Aviv University odwiedził nasz Zespół PSE 01.10.2022. Razem pracowali nadprojektem pt. „Structural Equation Modelling – introduction to theory drivehttps://interactingminds.au.dk/fileadmin/interacting_minds/Photos_internal/KristianTylen.jpgn regression modeling”


31. Odwiedziny Christophera Tylena

W dniach 13.02 – 20.02.2023 nasze Centrum wizytował prof. Christian Tylen z Aarhus University. Prof. Tylen w swojej pracy zajmuje się badaniem interakcji społecznych w schematach eksperymentalnych


32. Współpraca z Allesandro Miani

W okresie 06.03.2023 – 19.03.2023 gościliśmy dr Allesandro Miani z University of Neuchatel. W toku swoich odwiedzin w zespole EVO zajmował się zagadnieniem naturalnego przetwarzanie językaw lingwistyce ewolucyjnej


33. Przyjazd gości z Roma Tre University

05.2023 – 04.06.2023 zespół EVO odwiedzili prof. Francesco Feretti i prof. InesAdornetii z Roma Tre University. Wraz z naszymi badaczami opracowywali plany badań nad komunikacją z użyciem EEG


https://i1.rgstatic.net/ii/profile.image/727976555606018-1550574544227_Q512/Petr-Turecek.jpg34. Odwiedziny Petra Turecka

05.2023 zespół EVO odwiedził również dr Peter Turecek z Uniwersytetu Karola w Pradze. Został z nami do 31.05 i pracował nad zastosowaniami statystyki bayesowskiej w lingwistyce.


35. Wizyta Enke Huhtamohttp://www.erkkihuhtamo.com/wp-content/uploads/2014/08/Erkki-Huhtamo-IAMAS-Dec-2014-a.jpg

W okresie 18.09 – 01.10.2023 zespół KNOW gościł prof. Enke Huhtamo z University of California. Prof. Huhtamo jest uznanym specjalistą w dziedzinie historii mediów i podczas swojego pobytu naukowego wygłaszał wykład na ten temat


36. PMarjukka MIKKONEN | Postdoctoral Researcher | Doctor of Administrative  Sciences | Tampere University, Tampere | UTA | Faculty of Management and  Business | Research profileobyt naukowy Marjukki Mikkonen

Od 02.10.2023 aż do końca roku staż naukowy w naszym Centrumodbywała dr Marjukka Mikkonen z Tampere University. We współpracy z socjologami z naszej uczelni badała rolę rad i komitetów na europejskich uniwersytetach.https://millennium.umk.pl/pliki/Sztepenko_aktualne.png


37. Pobyt badawczy Oleksandry Sztepenko

W roku 2023, dzięki współpracy z IIE Scholar Rescue Fund, w naszym Centrum gościmy dr hab. Oleksandrę Sztepenko z Ukrainy. Jej badania koncentrują się na kulturze światowej, historii i teorii literatury oraz filozofii. Autorka ponad 50 publikacji w czasopismach naukowych w Ukrainie oraz w Anglii, Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Węgrzech i – jako współautorka czterech monografii zbiorowych – w Polsce. Cieszymy się, że może być z nami!