Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Współpraca Międzynarodowa

1. Pobyt badawczy Yulii Fominy
Do końca czerwca 2021 swój pobyt badawczy w naszym Centrum realizuje Yulia Fomina, doktora nauk ekonomicznych ze Stanowego Uniwersytetu im. Dostoevskyego w Omsku. We współpracy z zespołem FUTURE (Sustainable Development and the Society of the Future) pracuje nad projektem “Identification of the key elements and indicators of sustainability in social enterprise, its drivers and constraints”. Nie możemy się doczekać wyników jej pracy na naszej uczelni!


2. Zatrudnienie Bretta Buttliere

Mamy nowego członka naszego Centrum! Doktor Brett Buttliere będzie pracował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu jako adiunkt naukowy do końca 2021 roku. Podczas jego zatrudnienia, opiekę naukową sprawował będzie dr hab. Adam Kola, prof. UMK z racji tego, że zainteresowania Bretta skorelowane są z obszarem badawczym prezentowanym przez Zespół KNOW – Knowledge Complexity and Memory.

 

 


3. Pobyt badawczy Francesco Trupii

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum odbywa dr Francesco Trupia, który realizuje projekt “(Dis-)Placed Memories: The ‘Name Change Policy’ in the Memories of Ethnic Turks and Muslims in Bulgaria”. Francesco będzie z nami do końca września 2021. Życzymy udanego pobytu!

4. Pobyt badawczy Anupama Singh

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum rozpoczął dr Anupam Singh z Shri Vaishnav Vidyapeeth Vishwavidyalaya w Indiach. Podczas swojego 3-miesięcznego pobytu, Anupam realizuje nastepujący projekt badawczy:  “In stride towards saving the environment: mining the sustainable food consumption behaviours using Big Data Analytics”. Z niecierpliwością czekamy na efekty pracy Anupama!


5. Pobyt badawczy Svetlany Shnaider 

Swój pobyt badawczy w naszym Centrum rozpoczęła dr Svetlana Shnaider z Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences in Novosibirsk. Podczas swojego pobytu Sveta realizuje następujący projekt: “Subsistence patterns in high-altitude Paleolithic-Neolithic transition in Central Asia analyzed through stable isotopes”. Sveta współpracować będzie z zespołem PAST, szczególnie z dr Magdaleną Krajcarz. Badaczka swój pobyt rozpoczęła 01.10.2020, zaś planowane jego zakończenie to 30.09.2021.


6. Pobyt badawczy Michaela Pleyera

W okresie 01.10.2020- 31.05.2021 nasze Centrum gości dra Michaela Pleyera, który podczas swojego pobytu badawczego realizuje następujące zadanie badawcze: Determining the impact of language evolution research on language sciences: methods, terminology, mindsets. Michaelowi życzymy owocnego pobytu!


7. Współpraca z Salzburg University of Applied Sciences

Nasze Centrum nawiązało współpracę z Salzburg University of Applied Sciences. Prof. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka Zespołu FUTURE oraz prof. Barbara Neuhofer pracują wspólnie nad projektem badawczym, który jest poświęcony zarządzaniu. Efektem współpracy będzie aplikowanie o grant oraz zgłoszenie artykułu naukowego do prestiżowego międzynarodowego czasopisma. Obie badaczki nie chcą kończyć współpracy po wspólnie przeprowadzonym projekcie. Zamierzają kontynuować wspólne badania i już planują kolejne naukowe aktywności.

 

 

 


8. Pobyt badawczy Johana Blomberga

W okresie 05.09.2020 – 11.09.2020 nasze Centrum wizytował dr Johan Blomberg z Lund University w Szwecji. Johan jest badaczem z zakresu lingwistyki i semiotyki kognitywnej. Aktualnie pracuje nad zagadnieniami związanymi z epistemologią w lingwistyce. Podczas swojego pobytu Johan wygłosił dwa wykłady: (1) Ontology and methodology in the language sciences; 
(2) (Meta-)linguistic relativity – does one’s ontology determine one’s view on linguistic relativity?


9. Pobyt badawczy w Max Planck Institute for the Science of Human History

Dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK, kierownik zespołu EVO, we wrześniu 2020 wizytował w ramach stażu badawczego Max Planck Institute for the Science of Human History w Niemczech. Sławomir konsultował z ekspertami swój pomysł stworzenia bazy literatury z zakresu ewolucji języka.