Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół PAST

PAST – Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective

Zespół Past składa się z badaczy Instytutu Archeologii UMK. Prowadzą oni multidyscyplinarne studia dotyczące wszystkich epok od paleolitu po czasy nowożytne, badając zjawiska społeczno-kulturowe (magię, obrzędy, religię, gospodarkę), społeczno-przyrodnicze (eksploatacja zasobów fauny i roślin, migracje, zmiany w środowisku przyrodniczym, wymieranie gatunków) i technologiczne (wytwarzanie przedmiotów, eksploatacja i przetwarzanie surowców).

Szczegółowe zakresy badawcze dotyczą:

Badania są realizowane poprzez archeologię terenową (wykopaliska – pozyskiwanie źródeł), archeologię laboratoryjną, archeozoologię, archeobotanikę, traseologię i archeologię eksperymentalną oraz badania biomolekularne (analizy genetyczne, izotopowe, biochemiczne i geochemiczne).

Kierownik: Prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Wojciech Chudziak (wojchud@umk.pl)

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: historia i kultura świata śródziemnomorskiego, sport i zwierzęta

2. Dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK (anorys@umk.pl)

3. Dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (grezegor@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: samochody terenowe, podróże, ochrona środowiska

4. Dr Magdalena Krajcarz (magkrajcarz@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże, literatura fantastyczna i fotografia przyrodnicza.

5. Dr Magdalena Sudoł-Procyk (sudol@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże i spędzanie wolnego czasu z rodziną

Badacze wizytujący:

Svetlana Shnaider, PhD
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Październik 2020 – Grudzień 2020)