Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół PAST

PAST – Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective

Kierownik: prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. prof. dr hab. Krzysztof Cyrek (paleo@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: literatura piękna

2. dr Magdalena Krajcarz (magkrajcarz@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże, literatura fantastyczna i fotografia przyrodnicza.

3. dr hab. Agnieszka Noryśkiewicz, prof. UMK (anorys@umk.pl)

4. dr. hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK (grezegor@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: samochody terenowe, podróże, ochrona środowiska

5. dr Magdalena Sudoł-Procyk (sudol@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: podróże i spędzanie wolnego czasu z rodziną