Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Struktura Centrum

Toruńskie Centrum Doskonałości Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko składa się z pięciu specjalistycznych zespołów badawczych (czyt. Informacje o Centrum). Naukowcy w nich zrzeszeni są zatrudnieni w różnych jednostkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: Wydziale Nauk Historycznych (WH), Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych (WFiNS), Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (WNoZiGP), Wydziale Humanistycznym (WH) oraz na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania (WNEiZ). Za poszczególne zespoły odpowiadają ich kierownicy:

Centrum Doskonałości nie funkcjonowałoby sprawnie gdyby nie zespół administracyjny. Poniżej prezentujemy strukturę administracyjną: