Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół KNOW

KNOW – Knowledge Complexity and Memory

Zespół KNOW (Złożoność wiedzy i pamięć) pracuje w dwóch nakładających się na siebie obszarach: szeroko rozumianych studiów nad wiedzą i nauką – zarówno historycznych, jak i dotyczących współczesnej sytuacji, w tym data science, data and knowledge visualization, science mapping, network analysis. Z kolei studia nad pamięcią, wychodząc  od badań stricte humanistycznych, otwierają się na kwestie związane z neuronaukami, medycyną, psychologią i psychiatrią, kognitywistyką. W obu aspektach ważne jest podejście komparatystyczne, ale również istotny jest punkt wyjścia – specyfika Europy Środkowej i Wschodniej jako obszaru odmiennego zarówno od euro-atlantyckich centrów, jak i postkolonialnych obszarów pozaeuropejskich. Tworzymy zespół korzystający odważnie z nowoczesnych narzędzi badawczych, przekraczając ograniczenia dyscyplinarne i dyscyplinujące oraz skupiając uwagę w badaniach na problemach do rozwiązania.

Kierownik: Dr hab. Adam Kola, prof. UMK (czyt. Dyrektor Centrum)

ORCID, STRONA INTERNETOWA

Członkowie:

1. Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (kallas@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: łyżwiarstwo, rolki, pływanie

2. Dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK (a.domachowska@umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: koszykówka, tenis

3. Dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK (wieo@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: malarstwo olejne, scetching, historia sztuki, literatura popularno-naukowa, sport, turystyka niezorganizowana.

4. Dr Brett Buttliere (bbuttliere@umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Nota biograficzna

5. Dr Francesco Trupia (trupia@umk.pl)

ORCID

Nota biograficzna

Doktoranci:

mgr Radosław Klimas

mgr Julia Siepak (julia.siepak@doktorant.umk.pl)

ORCID, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: język włoski i kultura Italii, podróże

mgr Adam Szalach