Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół KNOW

KNOW – Knowledge Complexity and Memory

Zespół KNOW (Złożoność wiedzy i pamięć) pracuje w dwóch nakładających się na siebie obszarach: szeroko rozumianych studiów nad wiedzą i nauką – zarówno historycznych, jak i dotyczących współczesnej sytuacji, w tym data science, data and knowledge visualization, science mapping, network analysis. Z kolei studia nad pamięcią, wychodząc  od badań stricte humanistycznych, otwierają się na kwestie związane z neuronaukami, medycyną, psychologią i psychiatrią, kognitywistyką. W obu aspektach ważne jest podejście komparatystyczne, ale również istotny jest punkt wyjścia – specyfika Europy Środkowej i Wschodniej jako obszaru odmiennego zarówno od euro-atlantyckich centrów, jak i postkolonialnych obszarów pozaeuropejskich. Tworzymy zespół korzystający odważnie z nowoczesnych narzędzi badawczych, przekraczając ograniczenia dyscyplinarne i dyscyplinujące oraz skupiając uwagę w badaniach na problemach do rozwiązania.

Kierownik: Dr hab. Adam Kola, prof. UMK (czyt. Dyrektor Centrum)

ORCID, STRONA INTERNETOWA

Członkowie:

1. Dr hab. Anna Branach-Kallas, prof. UMK (kallas@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: łyżwiarstwo, rolki, pływanie

2. Dr hab. Agata Domachowska, prof. UMK (a.domachowska@umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Dr hab., prof. UMK, Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Starszy analityk w zespole bałkańskim w Instytucie Europie Środkowej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół dyskursów dotyczących tożsamości, narracji historycznych, procesów narodowotwórczych, a także polityki pamięci w państwach Bałkanów Zachodnich, diaspor bałkańskich oraz polityki i kultury państw bałkańskich. Badania prowadziła m.in. w Serbii, Czarnogórze, Albanii, Macedonii Północnej, Chorwacji, Niemczech oraz w Stanach Zjednoczonych. Odbyła również staż w Parlamencie Europejskim oraz praktyki w Ambasadzie RP w Tiranie (Albania). Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej. Realizuje m.in. własny projekt badawczy pt. „Podmiotowość albańskiej diaspory w okresie transformacji systemowej w Albanii”, finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki. Członkini Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie (POSTCOMER) oraz Polskiej Komisji Kultury i Historii Bałkanów.

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: koszykówka, tenis

3. Dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK (wieo@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: malarstwo olejne, scetching, historia sztuki, literatura popularno-naukowa, sport, turystyka niezorganizowana.

 

4. Dr Francesco Trupia (trupia@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania naukowe:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza Uniwersytetem: fotografia, wolontariaty, antyki

 

 

5. Dr Łukasz Gemziak (lukgem@umk.pl)

ORCID, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: sport

6. Dr hab.  Oleksandra Sztepenko

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Prof. Sztepenko jest z nami dzięki współpracy z IIE Scholar Rescue Fund

7. Dr Olga Solovieva

ORCID Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Najważniejsze osiągnięcia:

 

Doktoranci:

1. mgr Julia Siepak (julia.siepak@doktorant.umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: język włoski i kultura Italii, podróże

2. mgr Adam Szalach

ORCID, Research Gate

3. mgr Agata Rupińska

Google Scholar

 

Byli Członkowie

1. Dr Brett Buttliere

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Nota biograficzna