Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Granty naukowe

Poniżej prezentujemy listę grantów naukowych realizowanych przez badaczy z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt:

Życie i śmierć w kościach zapisane. Aspekt technologiczny i funkcjonalny wytwórczości kościanej wczesno- i środkowoholoceńskich społeczności zbieracko-łowiecko-rybackich Niżu Wschodniobałtyckiego
NCN
Opus 22
07.07.2022
Czas trwania: 4 lata
Kierownik Projektu:
dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
Kwota finansowania: 
695 555 zł

Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Kałdusie – chełmiński sedes regni principalis
NCN
Opus 23
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Wojciech Chudziak
Kwota finansowania: 
149 892 zł

Metody falkowe w prognozowaniu koniunktury oraz ocenie i projektowaniu polityki stabilizacyjnej
NCN
Preludium Bis 3
26.04.2022
Czas trwania: 4 lata
Kierownik Projektu:
dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK
Kwota finansowania: 
407 600 zł

Opracowanie i walidacja skali do pomiaru ciemnych stron współpracy między biznesem i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju zrównoważonego
NCN
Miniatura 6
28.09.2022
Czas trwania: 1 rok
Kierownik Projektu:
dr Paweł Brzustewicz
Kwota finansowania:
33 000 zł

Cultural Adjustment Project for Improving Relations in Europe
UE
Erasmus+
23.12.2022
Czas trwania: 2 lata
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś
Kwota finansowania: 
46000 EUR

Metaphor and Semiotics in (Inter)Action
NCN
Polonez Bis
15.09.2022
Czas trwania: 2 lata
Kierownik Projektu:
dr Michael Pleyer
Kwota finansowania:
102 997zł

Protostories: features of stories “told” before the emergence of fully-fledged language
NCN
Sonata 17
03.10.2022
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
dr Marta Sibierska
Kwota finansowania:
491 970zł

Let me show you! – Gestural repertoire of preschoolers in Poland.
NCN
Preludium
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
Dr Monika Boruta-Żywiczyńska
Kwota finansowania:
82 322zł

Sploty historii przemocy – wojna, opór i postkolonialna etyka upamiętniania w angielsko- i francuskojęzycznych powieściach pierwszo-wojennych XXI wieku
NCN
Opus 17
01.04.2020
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. Anna Branach-Kallas
Kwota finansowania:
213 557zł

Multidirectional Knowledge Transfer from Eastern and Central Europe; Stypendium NAWA im. Bekkera w University of Amsterdam (UvA) Institute for Advanced Study (IAS)
NAWA
Bekker
04.05.2021
Czas trwania: 2 lata
Kierownik Projektu:
dr hab. Adam Kola, prof. UMK
Kwota finansowania:
205 000zł

Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza
NCN
Opus 16
03.09.2021
Czas trwania: 4 lata
Kierownik Projektu:
dr hab. Adam Kola, prof. UMK
Kwota finansowania:
747 102zł

W poszukiwaniu alternatywnej poetyki przestrzeni: motywy kobiecości i środowiska w anglojęzycznej prozie rdzennych pisarek Ameryki Północnej XXI wieku
NCN
Preludium 19
21.01.2021
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
mgr Julia Siepak
Kwota finansowania:
132 342zł

Civic Responses and Cultural Identity Dilemmas of the Second Generation of Balkan Muslims in Time of Illiberal Democracy
NCN
Opus 22
03.10.2022
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
dr Francesco Trupia
Kwota finansowania:
635 673zł

Społeczności mezolityczne Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego – życie codzienne, mobilność, kontakty zewnętrzne oraz relacje ze środowiskiem naturalnym
NCN
Opus
05.07.2017
Czas trwania: 5 lat
Kierownik Projektu: 
dr hab. Grzegorz Osipowicz, prof. UMK
Kwota finansowania: 385 590zł

Lexicalisation of vocal imitations of environmental sounds: an iterated learning study
German Academic Exchange Service
Research Grants – Short-Term Grants
Czas trwania: 1 rok
Kierownik Projektu:
mgr Julia Trzeciakowska
Kwota finansowania:
7500 euro

Trajektorie i wyzwania rozwoju wewnętrznych peryferii w nowych uwarunkowaniach spójności post SARS-CoV-2
NCN
Opus
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

Badanie komunikacji internetowej z perspektywy psycholingwistycznej
NCN
Preludium 33
Czas trwania: 2 lata
Kierownik Projektu:
dr Marek Placiński
Kwota finansowania:
66 920zł

The science of language evolution: the state of the art and significance to language sciences
NCN
Sonata Bis 9
Czas trwania: 3 lata
Kierownik Projektu:
dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK
Kwota finansowania:
859 040zł

Studia nad połowami i handlem śledziami w średniowieczu, w oparciu o innowacyjne techniki biomolekularne (DNA, izotopy)
Horizon 2020
SeaChanges Thresholds in human exploitation of marine vertebrates
Czas trwania: 4 lata
Kierownik Projektu:
prof. dr hab. inż. Daniel Makowiecki

BITSCOPE: Brain Integrated Tagging for Socially Curated Online Personalised Experiences
CHIST-ERA i Narodowe Centrum Nauki
Kierownik Projektu: konsorcjum złożone z członków czterech uczelni wyższych (Uniwersytet w Dublinie, Uniwersytet Bourdeaux, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (który reprezentuje prof. Vaclava Osińska), Politechnika w Valencii)
Kwota finansowania: 1 067 500 PLN (NCN)

Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc
Narodowe Centrum Nauki
PRELUDIUM BIS 2020/39/O/HS6/00082
Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Maria Lewicka
Kwota finansowania: 437 800 PLN

Chcemy mieszkać w estetycznych, miłych dla oka miejscach. Jest to jedna z przyczyn dlaczego ludzie często gwałtownie reagują na propozycje zmian w architekturze i tkance miejskiej, które mogą wpłynąć na wygląd ich najbliższego sąsiedztwa czy miasta. Niektóre zmiany bywają powszechnie akceptowane, zaś inne powszechnie kontestowane. Częściej jednak, proponowane zmiany prowadzą do niezgody i konfliktów w lokalnych społecznościach. Przykładem może być tocząca się właśnie dyskusja w Toruniu, mieście w północno-centralnej Polsce słynącego z wspaniałego średniowiecznego Starego Miasta, dotycząca pierwszego w tym mieście „drapacza chmur”. Czy powinien zostać zbudowany? Jeśli tak, to jaką powinien mieć wysokość? Gdzie powinien być zlokalizowany, daleko od centrum miasta, w specjalnej strefie biznesowej, czy może blisko Starego Miasta oferując wspaniały widok z restauracji położonej na dachu wieżowca? Wreszcie, czy taki projekt prędzej zniszczy historycznego „ducha miejsca” i zniechęci turystów do odwiedzania Torunia, czy może unowocześni miasto i przyciągnie nowych inwestorów? Powyższe rozważania pokazują, że ludzie różnią się zarówno gustem i poczuciem „smaku”, jak i gotowością do akceptacji zmian. WIĘCEJ

Advanced techniques in isotopic biogeochemistry for the estimation of fossil mammal trophic position
Komisja Europejska
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF)
Czas trwania: 24 miesiące
Kierownik Projektu: Dr Magdalena Krajcarz
Ośrodek zagraniczny: Uniwersytet w Tybindze
Opiekun naukowy: Prof. Hervé Bocherens
Kwota finansowania: 174 806,40 €

Wielokierunkowy transfer wiedzy z Europy Wschodniej i Środkowej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Program Bekkera PPN/BEK/2020/1/00345
Czas trwania: 12 miesięcy
Kierownik Projektu: Dr hab. Adam Kola, prof. UMK
Ośrodek zagraniczny: The Institute for Advanced Study (IAS), The University of Amsterdam: https://ias.uva.nl/
Opiekun naukowy: Prof. Peter M.A. (P.M.A.) Sloot: https://www.peter-sloot.com/

Transfer narracji pantomimicznych: projektowanie badań i rozwój kompetencji badawczych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Program Bekkera PPN/BEK/2020/1/00319
Czas trwania: 6 miesięcy
Kierownik Projektu: Dr Marta Sibierska
Ośrodek zagraniczny: Faculty of Humanities and Theology, Lund University: https://www.ht.lu.se/en/
Opiekun naukowy: Prof. Jordan Zlatev: https://www.sol.lu.se/en/person/JordanZlatev/ 

Zielone zachowania pracowników: istota, uwarunkowania i zmiany łańcuchowe
Narodowe Centrum Nauki
OPUS 2020/37/B/HS4/00988
Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Zmiany klimatyczne to poważny problem globalny, stanowiący jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi człowiek. Chociaż mogą być one spowodowane różnymi przyczynami, naukowcy coraz częściej podkreślają, że zmiany klimatu są w dużej mierze antropogeniczne, czyli wynikają z działalności człowieka. Co więcej, to biznes uważany jest za jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do ich powstawania. Promowanie celów zrównoważonego rozwoju zależy zatem od tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa będą działać w poczuciu obowiązku wobec społeczeństwa i środowiska. W odpowiedzi, wiele z nich zaczęło wdrażać formalne systemy zarządzania środowiskowego. Jednakże sukces inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz środowiska naturalnego zależy nie tylko od rozwiązań formalnych i innowacji technologicznych, ale także od skłonności samych pracowników do zachowań proekologicznych. Dlatego projekt ten koncentruje się na zielonych zachowaniach pracowników (ang. employee green behaviors; EGB).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konceptualizacji zielonych zachowań pracowników, uwzględniające zróżnicowane warunki organizacyjne, a także identyfikacja uwarunkowań EGB i ich zmian łańcuchowych.

Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej 

Naukowcy z zespołu PAST, Magdalena Krajcarz i Daniel Makowiecki, kontynuują badania nad historią kotów domowych. Wraz z zespołem paleogenetyków, kierowanym przez Danijelę Popović z Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczynają nowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

Zespół prześledzi historię dzikich i domowych kotów z Europy Środkowej, obejmującą kilka tysięcy lat. Główne cele czteroletniego projektu to rekonstrukcja szlaków migracji kotów domowych z regionu udomowienia do Europy oraz poszukiwania śladów naturalnej lub/i kontrolowanej przez człowieka selekcji w genomie kotów. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie kilkaset szczątków kostnych kotów, pochodzących ze stanowisk archeologicznych i paleontologicznych.  W interdyscyplinarnym projekcie wykorzystane zostaną tradycyjne archeozoologiczne metody morfometryczne, analizy kopalnego DNA i datowania radiowęglowe. 

Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z badaczami z kilku europejskich instytucji, w tym z Belgii, Serbii, Litwy, Słowacji i Czech. 

Więcej na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26837

***

Creating interfaces: building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water
Narodowe Centrum Nauki, (SUGI) H2020
25.05.2018
USA, W. Brytania, Rumunia

Management Committee of the Oceans Past Platform (OPP) in European Cooperation in Sciences and Technology (COST)
IS1403
14.05.2014
Umowa międzynarodowa

Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne
Narodowe Centrum Nauki
19.01.2018
Brytania

Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej
Narodowe Centrum Nauki
29.06.2018
Włochy, Szwecja, W. Brytania

Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
15.01.2018
Finlandia