Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Granty naukowe

Poniżej prezentujemy listę grantów naukowych realizowanych przez badaczy z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt:

Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej 

Naukowcy z zespołu PAST, Magdalena Krajcarz i Daniel Makowiecki, kontynuują badania nad historią kotów domowych. Wraz z zespołem paleogenetyków, kierowanym przez Danijelę Popović z Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczynają nowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

Zespół prześledzi historię dzikich i domowych kotów z Europy Środkowej, obejmującą kilka tysięcy lat. Główne cele czteroletniego projektu to rekonstrukcja szlaków migracji kotów domowych z regionu udomowienia do Europy oraz poszukiwania śladów naturalnej lub/i kontrolowanej przez człowieka selekcji w genomie kotów. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie kilkaset szczątków kostnych kotów, pochodzących ze stanowisk archeologicznych i paleontologicznych.  W interdyscyplinarnym projekcie wykorzystane zostaną tradycyjne archeozoologiczne metody morfometryczne, analizy kopalnego DNA i datowania radiowęglowe. 

Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z badaczami z kilku europejskich instytucji, w tym z Belgii, Serbii, Litwy, Słowacji i Czech. 

Więcej na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26837

***

Creating interfaces: building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water
NCN, (SUGI) H2020
25.05.2018
USA, W. Brytania, Rumunia

Management Committee of the Oceans Past Platform (OPP) in European Cooperation in Sciences and Technology (COST) IS1403
14.05.2014
Umowa międzynarodowa

Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne
NCN
19.01.2018
Brytania

Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej
NCN
29.06.2018
Włochy, Szwecja, W. Brytania

Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju
NCN
15.01.2018
Finlandia