Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Granty naukowe

Poniżej prezentujemy listę grantów naukowych realizowanych przez badaczy z Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości IMSErt:

Otwartość na zmiany architektoniczne w miastach: rola kapitału kulturowego, przywiązania do miejsca i cech miejsc
National Science Centre
PRELUDIUM BIS 2020/39/O/HS6/00082
Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Maria Lewicka
Kwota finansowania: 437 800 PLN

Chcemy mieszkać w estetycznych, miłych dla oka miejscach. Jest to jedna z przyczyn dlaczego ludzie często gwałtownie reagują na propozycje zmian w architekturze i tkance miejskiej, które mogą wpłynąć na wygląd ich najbliższego sąsiedztwa czy miasta. Niektóre zmiany bywają powszechnie akceptowane, zaś inne powszechnie kontestowane. Częściej jednak, proponowane zmiany prowadzą do niezgody i konfliktów w lokalnych społecznościach. Przykładem może być tocząca się właśnie dyskusja w Toruniu, mieście w północno-centralnej Polsce słynącego z wspaniałego średniowiecznego Starego Miasta, dotycząca pierwszego w tym mieście „drapacza chmur”. Czy powinien zostać zbudowany? Jeśli tak, to jaką powinien mieć wysokość? Gdzie powinien być zlokalizowany, daleko od centrum miasta, w specjalnej strefie biznesowej, czy może blisko Starego Miasta oferując wspaniały widok z restauracji położonej na dachu wieżowca? Wreszcie, czy taki projekt prędzej zniszczy historycznego „ducha miejsca” i zniechęci turystów do odwiedzania Torunia, czy może unowocześni miasto i przyciągnie nowych inwestorów? Powyższe rozważania pokazują, że ludzie różnią się zarówno gustem i poczuciem „smaku”, jak i gotowością do akceptacji zmian. WIĘCEJ

Advanced techniques in isotopic biogeochemistry for the estimation of fossil mammal trophic position
Komisja Europejska
Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Individual Fellowships (IF)
Czas trwania: 24 miesiące
Kierownik Projektu: Dr Magdalena Krajcarz
Ośrodek zagraniczny: Uniwersytet w Tybindze
Opiekun naukowy: Prof. Hervé Bocherens
Kwota finansowania: 174 806,40 €

Wielokierunkowy transfer wiedzy z Europy Wschodniej i Środkowej
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Program Bekkera PPN/BEK/2020/1/00345
Czas trwania: 12 miesięcy
Kierownik Projektu: Dr hab. Adam Kola, prof. UMK
Ośrodek zagraniczny: The Institute for Advanced Study (IAS), The University of Amsterdam: https://ias.uva.nl/
Opiekun naukowy: Prof. Peter M.A. (P.M.A.) Sloot: https://www.peter-sloot.com/

Transfer narracji pantomimicznych: projektowanie badań i rozwój kompetencji badawczych
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej
Program Bekkera PPN/BEK/2020/1/00319
Czas trwania: 6 miesięcy
Kierownik Projektu: Dr Marta Sibierska
Ośrodek zagraniczny: Faculty of Humanities and Theology, Lund University: https://www.ht.lu.se/en/
Opiekun naukowy: Prof. Jordan Zlatev: https://www.sol.lu.se/en/person/JordanZlatev/

Zielone zachowania pracowników: istota, uwarunkowania i zmiany łańcuchowe
Narodowe Centrum Nauki
OPUS 2020/37/B/HS4/00988
Kierownik Projektu: Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

Zmiany klimatyczne to poważny problem globalny, stanowiący jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi człowiek. Chociaż mogą być one spowodowane różnymi przyczynami, naukowcy coraz częściej podkreślają, że zmiany klimatu są w dużej mierze antropogeniczne, czyli wynikają z działalności człowieka. Co więcej, to biznes uważany jest za jeden z najważniejszych czynników przyczyniających się do ich powstawania. Promowanie celów zrównoważonego rozwoju zależy zatem od tego, w jakim stopniu przedsiębiorstwa będą działać w poczuciu obowiązku wobec społeczeństwa i środowiska. W odpowiedzi, wiele z nich zaczęło wdrażać formalne systemy zarządzania środowiskowego. Jednakże sukces inicjatyw podejmowanych przez organizacje na rzecz środowiska naturalnego zależy nie tylko od rozwiązań formalnych i innowacji technologicznych, ale także od skłonności samych pracowników do zachowań proekologicznych. Dlatego projekt ten koncentruje się na zielonych zachowaniach pracowników (ang. employee green behaviors; EGB).

Głównym celem projektu jest wzmocnienie konceptualizacji zielonych zachowań pracowników, uwzględniające zróżnicowane warunki organizacyjne, a także identyfikacja uwarunkowań EGB i ich zmian łańcuchowych.

Pięć tysięcy lat historii kota domowego w Europie Środkowej 

Naukowcy z zespołu PAST, Magdalena Krajcarz i Daniel Makowiecki, kontynuują badania nad historią kotów domowych. Wraz z zespołem paleogenetyków, kierowanym przez Danijelę Popović z Uniwersytetu Warszawskiego, rozpoczynają nowy projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. 

Zespół prześledzi historię dzikich i domowych kotów z Europy Środkowej, obejmującą kilka tysięcy lat. Główne cele czteroletniego projektu to rekonstrukcja szlaków migracji kotów domowych z regionu udomowienia do Europy oraz poszukiwania śladów naturalnej lub/i kontrolowanej przez człowieka selekcji w genomie kotów. W ramach projektu przeanalizowanych zostanie kilkaset szczątków kostnych kotów, pochodzących ze stanowisk archeologicznych i paleontologicznych.  W interdyscyplinarnym projekcie wykorzystane zostaną tradycyjne archeozoologiczne metody morfometryczne, analizy kopalnego DNA i datowania radiowęglowe. 

Projekt będzie realizowany we współpracy międzynarodowej z badaczami z kilku europejskich instytucji, w tym z Belgii, Serbii, Litwy, Słowacji i Czech. 

Więcej na: https://www.umk.pl/wiadomosci/?id=26837

***

Creating interfaces: building capacity for integrated governance at the Food-Water Energy Nexus in cities on the water
Narodowe Centrum Nauki, (SUGI) H2020
25.05.2018
USA, W. Brytania, Rumunia

Management Committee of the Oceans Past Platform (OPP) in European Cooperation in Sciences and Technology (COST)
IS1403
14.05.2014
Umowa międzynarodowa

Koń w Polsce wczesnopiastowskiej i dzielnicowej. Studium interdyscyplinarne
Narodowe Centrum Nauki
19.01.2018
Brytania

Pantomima w ewolucji języka: potencjał ekspresywny i cechy strukturalne aktów mimezy cielesnej
Narodowe Centrum Nauki
29.06.2018
Włochy, Szwecja, W. Brytania

Pozytywna zmiana społeczna w organizacji jako czynnik zaangażowania przedsiębiorstwa w realizację zrównoważonego rozwoju
Narodowe Centrum Nauki
15.01.2018
Finlandia