Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Oferty pracy

1. Oferta pracy dla studenta w szkole doktorskiej

Poszkukiwany(a) jest doktorant(ka) realizujący(a) zadania badawcze w ramach Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt). Tematyka doktoratu jest do dokładniejszego ustalenia, ale będzie dotyczyć uwarunkowań postaw i zachowań prośrodowiskowych, i będzie oparta na badaniach z zakresu psychologii prośrodowiskowej prowadzonej w ramach Centrum Doskonałości. Poza stypendium doktoranckim, doktorant(ka) będzie miał(a) możliwość aplikowania o środki na badania, staże zagraniczne, szkolenia metodologiczne etc. w ramach środków przyznanych w Inicjatywie Doskonałości – Uczelni Badawczej. Doktorat będzie realizowany w dziedzinie nauk społecznych. Więcej informacji

2.Oferta pracy w projekcie naukowym dla studenta/studentki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu poszukuje kandydata/kandydatki, który/która wspomoże zespół badawczy przy realizacji prac badawczych w ramach grantu „Milenium. Obchody rocznicy chrztu w Europie Środkowej i Wschodniej – analiza porównawcza”, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki (OPUS 16, nr 2018/31/B/HS2/02917), kierowanego przez dra hab. Adama Kolę, prof. UMK. Informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie: https://millennium.umk.pl/pages/main_page/ 

Szczegółowe informacje dotyczące zatrudnienia w załączonym pliku.

3. Oferta miejsca dla studenta w szkole doktorskiej

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej “Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z zachowaniami organizacyjnymi, a konkretniej zarządzaniem różnorodnością (w tym kulturą, wiekiem i płcią) oraz strukturą relacji wewnątrz organizacji. Akceptowane będą zarówno badania jakościowe, jak i ilościowe, preferowane jest podejście łączące obie te metody. Koordynatorką projektu będzie prof. Aldona Glińska-Neweś, kierowniczka zespołu FUTURE w ramach Centrum Doskonałości IMSErt. Więcej informacji w załączonym pliku (po angielsku).

4. Oferta dla post-doca

Zespół KNOW poszukuje naukowca do pracy w zakresie badań nad pamięcią i mniejszościami etnicznymi, narodowymi, religijnymi i płciowymi ze szczególnym zainteresowaniem społecznością Muzułmanów w Europie, a w szczególności Środkową i Wschodnią Europą oraz Bałkanami. Więcej informacji.

5. Oferta dla aplikantów studiów doktoranckich

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości IMSErt poszukuje aplikantów na 4-letnie studia doktoranckie w prestiżowej, Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej “Academia Copernicana” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zakres tematyczny związany jest z badaniami nad pamięcią i historią wiedzy.

Koordynatorem projektu będzie dr hab. Adam Kola, prof. UMK, dyrektor Centrum Doskonałości IMSErt. W centrum zainteresowania (choć nie wyłącznie) projektu będzie Mikołaj Kopernik, postrzegany nie tylko z perspektywy historii wiedzy, ale także badań nad pamięcią. Projekt jest związany z 550-tą rocznicą urodzin Kopernika i przygotowaniami do wielkiej konferencji rocznicowej w 2023, w które zaangażowany będzie także rzeczony doktorant. Jednakże, mile widziane są także inne tematy związane badaniami nad z pamięcią i historią wiedzy.

Pełna oferta (w języku angielskim)