Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Konkursy grantowe

GRASP
Genius-Reward-Accomplishment-Science-Progress

Konkurs GRASP jest organizowany przez Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko (IMSErt)”, konkretnie zaś przez Zespół People, Space and Environment, (PSE), wchodzący w strukturę Centrum.

Celem konkursu Excellence4Students jest wspieranie inicjatyw studentów angażujących się w pracę naukową. Obejmują̨ one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach.

W przypadku zainteresowania konkursem prosimy odwiedzić stronę internetową:
https://www.umk.pl/idub/ogloszenia/