Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół FUTURE

FUTURE – Sustainable Development and the Society of the Future

Misją Grupy FUTURE: Zrównoważony rozwój a społeczeństwo przyszłości jest prowadzenie badań dotyczących współczesnych przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych w szerokim kontekście tworzonym przez wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wśród realizowanych projektów znajdują się badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych zachowań pracowników, zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych zachowań konsumenckich, behawioralnych uwarunkowań ekonomicznych postaw osób młodych, modelowania wzrostu gospodarczego, zrównoważonego transportu drogowego, gospodarki cyfrowej i digitalizacji organizacji.

Kierownik: prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. prof. dr hab. Magdalena Osińska (emo@umk.pl)

ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: film, literatura, nordic walking

2. dr hab. Michał Polasik, prof. UMK (michal.polasik@umk.pl)

Doktoranci:

Mikołaj Borowski-Beszta
Marta Jakubowska
Alicja Łuka
Dawid Megger