Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości „Interakcje - umysł, społeczeństwo, środowisko”

Kontaktul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 37 15
+48 516 638 621
e-mail: imsert@umk.pl

Zespół FUTURE

FUTURE – Sustainable Development and the Society of the Future

Misją Grupy FUTURE: Zrównoważony rozwój a społeczeństwo przyszłości jest prowadzenie badań dotyczących współczesnych przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych w szerokim kontekście tworzonym przez wyzwania zrównoważonego rozwoju. Wśród realizowanych projektów znajdują się badania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu, społecznie odpowiedzialnych zachowań pracowników, zrównoważonej konsumpcji i zrównoważonych zachowań konsumenckich, behawioralnych uwarunkowań ekonomicznych postaw osób młodych, modelowania wzrostu gospodarczego, zrównoważonego transportu drogowego, gospodarki cyfrowej i digitalizacji organizacji.

Kierownik: Prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś (czyt. Kierownicy Zespołów)

Członkowie:

1. Prof. dr hab. Magdalena Osińska (emo@umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Researchgate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: film, literatura, nordic walking

2. Dr hab. Michał Polasik, prof. UMK (michal.polasik@umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: longboarding & cruising, narciarstwo

3. Dr hab. Joanna Bruzda, prof. UMK

Google Scholar, Strona, Researchgate, ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

4. Dr Paweł Brzustewicz

Google Scholar,  Research Gate, ORCID

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

5. Dr Iwona Escher

Google Scholar, ORCID, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

6. Dr hab. Jacek Kwiatkowski, prof. UMK

Google scholar, ORCID

Doktoranci:

1. Mgr Mikołaj Borowski-Beszta (mbb@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Hobby: komponowanie muzyki, grafika i montaż video

2. Yusheng Fu, MA (yushengfu@doktorant.umk.pl)

ORCID, Research Gate, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Hobby: Gym, travelling

3. Mgr Marta Jakubowska

4. Mgr Anna Kiermas (anna.kiermas@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Hobby: gra na gitarze, muzyka jazzowa i rozrywkowa

5. Mgr Alicja Łuka (alicja.luka@doktorant.umk.pl)

ORCID, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: akrobatyka, bouldering, języki obce i tajniki języka polskiego, podcasty i audiobooki

6. Mgr Dawid Megger (dawid.megger@doktorant.umk.pl)

ORCID, Google Scholar, Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza uniwersytetem: sport indywidualny, muzyka

7. Xiaochen Bu, MA

ORCID

8. Nina Rapo, MA

ORCID, Google Scholar

9. Mgr Jakub Szczepkowski

ORCID, Google Scholar

10. Yi Zhang, MA

Research Gate

Zainteresowania badawcze:

Osiągnięcia naukowe:

Zainteresowania poza Uniwersytetem: Podróże, fitness, kolekcjonowanie antyków

11. Mgr Jakub Wojtasik

ORCID

12. Mgr Marta Czarkowska

Google Scholar, ORCID, Research Gate

Badacze wizytujący:

Prof. Barbara Neuhofer (wrzesień 2020)
Salzburg University of Applied Sciences
ORCID, Google Scholar, Research Gate

Byli Członkowie:

1. Prof. Yulia Fomina
ORCID, Google Scholar
Nota biograficzna

2. Dr Atif Khan
ORCID, Google Scholar, Research Gate
Nota biograficzna

3. Dr Anupam Singh
ORCID, Google Scholar, Research Gate
Nota biograficzna